środa, 21 czerwiec 2017 09:11

Co obejmuje ubezpieczenie majątkowe? Co warto wiedzieć zanim je wybierzesz?

Chociaż większość Polaków ogranicza się wyłącznie do wykupywania polis komunikacyjnych, rośnie zainteresowanie ubezpieczeniami majątkowymi. Warto poznać najważniejsze informacje, by wybrać polisę dostosowaną do swoich potrzeb oraz oczekiwań.

 

Ubezpieczenie majątkowe to polisa, dzięki której można uniknąć finansowych skutków zniszczenia lub utraty majątku. Pozwala zabezpieczyć interesy osób, które – na skutek nieoczekiwanego zdarzenia losowego – zostały poszkodowane.

Najważniejsze rodzaje ubezpieczenia majątkowego

Chociaż rodzajów ubezpieczenia majątkowego jest wiele, najbardziej popularne są dwa z nich: ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

  • Ubezpieczenie mienia

Tego rodzaju ubezpieczenie daje ochronę finansową w razie zniszczenia lub utraty majątku. Szkody mogą być wywołane przez wiele czynników, do których zalicza się m.in. kradzież, pożar, zalanie.

Ubezpieczenie mienia obejmuje nie tylko nieruchomości (np. dom, mieszkanie, budynki gospodarcze), ale również elementy stałe oraz mienie ruchome (np. sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD, maszyny, urządzenia).

  • Ubezpieczenie OC

Jest to specyficzne ubezpieczenie majątkowe, które obejmuje odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. Polisa działa wówczas, gdy ubezpieczony wyrządzi szkodę osobie pokrzywdzonej i jest zobowiązany do jej naprawienia. W ramach polisy ubezpieczyciel przejmuje na siebie finansową odpowiedzialność, wypłacając odszkodowanie.

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie majątkowe?

Wybór ubezpieczenia majątkowego jest trudną decyzją, mimo szerokiej dostępności ofert. Koniecznością jest dokładna analiza proponowanych polis pod kątem swoich potrzeb oraz oczekiwań.

Wybierając ten rodzaj ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

  • suma ubezpieczenia – jest to maksymalna kwota, jaką wypłaci ubezpieczyciel, gdy dojdzie do szkody całkowitej
  • zakres ochrony ubezpieczeniowej – dzięki temu polisę można dostosować do swoich potrzeb, uwzględniając ryzyka, których wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne
  • wyłączenia odpowiedzialności – są to sytuacje, w przypadku których towarzystwo ubezpieczeniowe nie bierze odpowiedzialności finansowej i może odmówić wypłaty odszkodowania
  • czas trwania ubezpieczenia majątkowego – umowa może obowiązywać np. przez 12 miesięcy lub przez czas nieokreślony
  • sposób określania wartości mienia wpływającej na sumę ubezpieczenia.

Istotną rolę odgrywa również wysokość składki. Warto jednak mieć świadomość, że porównywanie polis pod kątem ceny bez wcześniejszej weryfikacji zakresu ochrony nie ma sensu – taka analiza nie będzie wiarygodna. Jest to związane z faktem wzrostu wysokości składki w miarę poszerzania ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego polisy majątkowe pod względem kosztów można porównać jedynie, gdy zestawiamy ze sobą ubezpieczenia o podobnym zakresie.

Wybierając ubezpieczenie majątkowe, należy porównać dostępne oferty. Dzięki temu łatwiej zdecydować się na wariant najbardziej dopasowany do oczekiwań – taki, który zwiększy poczucie bezpieczeństwa i zapewni komfort psychiczny/