Wydrukuj tę stronę
piątek, 31 styczeń 2020 12:34

Czym jest sprzedaż ciągła i co pod nią podlega?

Program magazynowy online Program magazynowy online

Czy od sprzedaży rzeczy na Allegro należy odprowadzać podatek? A może opodatkowaniu podlega zorganizowana wyprzedaż garażowa? Jednym z częstych problemów przy sprzedaży jest nieprawidłowe rozpoznanie momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy. Odprowadzanie podatku jest bowiem obligatoryjne przy tzw. sprzedaży ciągłej. Czym ona jest i co pod nią podlega?

Sprzedaż ciągła czy okazjonalna?

Rozwój platform i serwisów aukcyjnych, a także tych przeznaczonych do e -handlu sprawił, że coraz więcej Polaków decyduje się na sprzedaż osobistych rzeczy, z których już nie korzysta. Ich sprzedaż nie tylko zwalnia miejsce w domu, ale i pozwala zarobić kilka groszy. Często jednak można usłyszeć, że dochód uzyskiwany w ten sposób może zostać opodatkowany przez fiskusa. Czy tak jest naprawdę? Wszystko zależy czy osoba fizyczna prowadzi sprzedaż ciągłą, czy okazjonalną. Czym się one różnią?

Sprzedaż ciągła – czym jest?               

Sprzedaż okazjonalna to zazwyczaj sporadyczna, czy też jednorazowa sprzedaż najczęściej swojego majątku prywatnego np. ubrań, książek, komputera czy samochodu. Sprzedaż ciągła oznacza natomiast, że towary zbywa się w sposób regularny, ciągły i zorganizowany. Sprzedaż ciągłą mogą prowadzić zarówno osoby prywatne z niezarejestrowaną działalnością gospodarczą, jak i firmy. Należy pamiętać, że w przypadku braku rejestracji działalności gospodarczej przy sprzedaży ciągłej nie jest się zwolnionym z podatku. Co prawda nie płaci się zaliczek na podatek dochodowy, ale przychód należy wykazać zeznaniu rocznym i wówczas może wystąpić obowiązek zapłaty podatku. Przy sprzedaży okazjonalnej obowiązek podatkowy nie następuje, jeśli sprzedaje się przedmiot po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie.

Obsługa sprzedaży ciągłej

Prowadzenie sprzedaży towarów w sposób regularny i ciągły wymaga zorganizowania i odpowiedniego przygotowania. Dzięki temu swoim klientom można świadczyć najwyższej jakości usługi. To, dlatego obsługa sprzedaży ciągłej w programie magazynowym online jest niemal koniecznością. System magazynowy online pozwala na bieżąco monitorować stany magazynowe (ilość towarów), zarządzać dystrybucją, automatycznie generować zamówienia u dostawców na podstawie rezerwacji, wystawiać aukcje na popularnych serwisach i rozliczać zawarte transakcje, a także przygotowywać dokumenty przesyłki dla przewoźników.

Co podlega pod sprzedaż ciągłą?

Zgodnie z interpretacjami przepisów jako sprzedaż ciągłą uznaje się tą:

  • Prowadzoną w sposób ciągły i zorganizowany,
  • Stanowi ona jedyne i regularne źródło dochodu.

To, czy prowadzona działalność handlowa zostanie jednak zakwalifikowana jako sprzedaż ciągła, a przez to opodatkowana w dużej mierze zależy od interpretacji organów państwa. Problem mogą mieć ci, którzy jako osoby fizyczne prowadzą tak szeroko zakrojoną działalność, że nie sposób jej nie nazwać działalnością gospodarczą. Należy pamiętać, że polskie przepisy prawa nie określają, czym dokładnie jest sprzedaż ciągła, trudno więc jednoznacznie podać jej definicję.