czwartek, 21 kwiecień 2022 18:32

Czy możliwe jest przedawnienie kredytu, pożyczki?

przedawnienie kredytu przedawnienie kredytu Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Kredyty i pożyczki są bardzo popularnym rozwiązaniem umożliwiającym realizację planów. Jednak różne sytuacje losowe sprawiają, że nie zawsze mamy możliwość spłaty kredytu w terminie. Zastanawiamy się – czy przedawnienie długu jest możliwe?

Kredyt gotówkowy to popularne rozwiązanie umożliwiające realizację planów. Zepsuta pralka, wyjazd na wakacje – realizujemy w ten sposób różne potrzeby. Z kolei bez kredytu hipotecznego wiele osób nie mogłoby pozwolić sobie na zakup mieszkania. Jednak biorąc kredyt, nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć sytuację finansową w perspektywie czasu. Trudności finansowe powodują czasem, że nie mamy możliwości spłaty zobowiązania w terminie, co może powodować popadanie w zadłużenie, z którego trudno się uwolnić. Zastanawiamy się wtedy, czy możliwe jest przedawnienie kredytu hipotecznego lub gotówkowego?

Przedawnienie kredytu – na czym polega?

Każde zobowiązanie ma termin spłaty. Jest to po prostu data ważności kredytu. Po upływie tego terminu, wraz z terminem przewidzianym przez prawo, następuje przedawnienie kredytu. Jeśli więc dłużnik nie spłaci zobowiązania w terminie, ulega ono przeterminowaniu, a odpowiedzialność w postępowaniu sądowym przeniesiona zostaje na wierzyciela. Termin przedawnienia różni się w zależności od rodzaju wierzytelności. W przypadku kredytu bankowego, kredytu odnawialnego, pożyczki pozabankowej czy kredytu na karcie debetowej termin ten wynosi 3 lata. W przypadku debetu na koncie bankowym – 2 lata. Natomiast w przypadku pożyczki od osoby prywatnej, przedawnienie następuje dopiero po 6 latach

Moment przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym ma miejsce przedawnienie. Jeśli więc termin spłaty raty minął 30.04.2022 roku, przedawnienie nastąpi 31.12.2025 roku. Należy pamiętać, że w przypadku kredytu termin ten liczony jest osobno dla każdej raty. W przypadku kredytu hipotecznego przedawnieniu mogą ulec tylko odsetki spłacanych rat. 

Bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany w wyniku próby odzyskania należności. Może to być na przykład próba mediacji, wezwanie do zapłaty, częściowa spłata zadłużenia, czy też każda czynność sądu lub innego organu mająca na celu wyegzekwowanie spłaty należności. Więcej o przedawnieniu kredytu na https://ekredyt24.com.pl/przedawnienie-kredytu-pozyczki/.

Przedawnienie długu wobec banku – czy jest to możliwe?  

Przedawnienie długu jest teoretycznie możliwe, jednak banki starają się nie dopuścić do takiej sytuacji. Jeśli więc dłużnik unika spłaty zadłużenia, bank może wystąpić do sądu z pozwem o nadanie egzekucyjnej klauzuli wykonalności, a jej uzyskanie umożliwi komornikowi wszczęcie egzekucji. Jeśli egzekucją zajmie się komornik, nie ma wtedy możliwości przeterminowania się długu, ponieważ komornik rozpoczyna postępowanie zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu. W przypadku kłopotów finansowych warto więc negocjować z bankiem nowy plan spłaty zadłużenia i nie liczyć na przedawnienie kredytu, ponieważ w praktyce jest to mało prawdopodobne. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie eKredyt24.

Przedawnienie kredytu bankowego – jakie są jego skutki?

Po upływie terminu przedawnienia dłużnik nie ma już obowiązku spłaty kredytu. Jeśli sprawa trafi na salę sądową, należy podnieść zarzut przedawnienia. Wierzyciel może jednak wpisać dłużnika do BIK i BIG. Jeśli bank lub firma pożyczkowa sprzeda dług firmy windykacyjnej, a roszczenie się przeterminuje, należy poinformować firmę windykacyjną o przedawnieniu długu zgodnie z Ustawą o przedawnieniu długów z dnia 9.07.2018 roku.