piątek, 03 marzec 2023 19:03

Czym jest PIT 36 i kto musi go rozliczyć?

PIT 36L PIT 36L mat.prasowe

Rozliczenie PIT to obowiązek każdej osoby, która uzyskała przychód w danym roku podatkowym - z pracy u kogoś, własnej pozarolniczej działalności gospodarczej, wynajmu lub dzierżawy i wielu innych źródeł.

Niezależnie od tego, czy wybraliśmy podatek liniowy, zryczałtowany podatek dochodowy czy inną formę rozliczenia, obowiązują nas określone terminy i warunki kontaktu z Urzędem Skarbowym. Na co zwrócić uwagę przy rozliczeniu swojej deklaracji PIT? Dla kogo jest PIT 36 i na jakich zasadach należy go wypełnić, rozliczyć i przesłać do naszego fiskusa?

 

  1. Podatek dochodowy - kto musi się z niego rozliczyć?
  2. PIT 36 na zasadach ogólnych - kto go wypełnia?
  3. Do kiedy należy przesłać PIT 36 do Urzędu Skarbowego?
  4. Jak najszybciej wypełnić deklarację podatkową?
  5. Jak najprościej przesłać deklarację podatkową do urzędu?

Podatek dochodowy - kto musi się z niego rozliczyć?

pit 36

pit 36

Podatek dochodowy to uniwersalny element prawa podatkowego, który jest obecny w każdym państwie europejskim, także i w Polsce. Muszą się z niego rozliczyć wszystkie osoby, które w danym roku podatkowym osiągnęły przychód. Największą grupą są osoby rozliczające się ze stosunku pracy, na przykład umowy o pracę, zlecenie czy dzieło. Podatek ten obowiązuje nas także, gdy wynajmujemy lub dzierżawimy nieruchomości i ziemię, prowadzimy działalność gospodarczą, działalność rolną i pozarolniczą i wiele innych. Każdy rodzaj przychodu jest oznaczony innym numerem deklaracji podatkowej, podlega odrębnym zasadom rozliczenia oraz posiada swój własny zestaw ulg, z których możemy skorzystać po spełnieniu określonych warunków.

PIT 36 na zasadach ogólnych - kto go wypełnia?

PIT 36 jest deklaracją przeznaczoną przede wszystkim dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Pod tę kategorię podpadają przedsiębiorcy korzystający ze skali podatkowej, czyli rozliczający się na podstawie progu 17 lub 32 procent, a także osoby, które wybrały formę ryczałtu. Ci z nas, którzy korzystają z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadzie podatku liniowego mają swój specjalny formularz oznaczony numerem PIT 36L. Z deklaracji 36 korzystają również osoby, które wybrały opcję tak zwanego kredytu podatkowego.

Do kiedy należy przesłać PIT 36 do Urzędu Skarbowego?

PIT 36, podobnie jak najpopularniejszy numer 37, należy wypełnić i przesłać do urzędu najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. W 2023 będziemy się zatem rozliczać za rok 2022. Ponieważ w tym roku 30 kwietnia przypada w niedzielę, zgodnie z prawem podatkowym ostatni dzień rozliczeń przypada na pierwszy dzień roboczy po tym terminie, czyli 2 maja. Do tego czasu musimy nie tylko wysłać swoją - poprawnie przygotowaną - deklarację, ale także dopłacić wszelkie braki podatkowe, jeżeli takie wynikły z naszego formularza. W sytuacji, gdy zapłaciliśmy za dużo, im szybciej się rozliczymy tym lepiej. Dzieje się tak, ponieważ Urząd Skarbowy ma 90 dni na zwrot naszej nadpłaty, które zaczynają się liczyć od momentu złożenia przez nas deklaracji podatkowej.

Jak najszybciej wypełnić deklarację podatkową?

Istnieje kilka sposobów na to, jak wypełnić deklarację i wszystkie informacje o podatku dochodowym, jaki przyjdzie nam zapłacić. Jeżeli nasze przedsiębiorstwo jest dość duże, by posiadać pełną obsługę księgową, wypełnienie PIT leży po stronie biura, z którym współpracujemy. W takiej sytuacji księgowa przygotuje wszystkie dokumenty za nas, a często także prześle je od razu do naszego Urzędu Skarbowego. Jeżeli nie posiadamy podobnego komfortu, możemy wypełnić formularz samodzielnie lub skorzystać z dedykowanego oprogramowania. Ta druga opcja jest wygodniejsza, ponieważ nie będziemy musieli samodzielnie liczyć, sprawdzać, które pola muszą zostać wypełnione, ani też szukać wzorów PIT w internecie - program wszystko to zrobi za nas, co zmniejsza ryzyko wystąpienia błędu w naszym rozliczeniu.

Jak najprościej przesłać deklarację podatkową do urzędu?

Aby w pełni rozliczyć się z fiskusem, nie wystarczy, że umieścimy nasze przychody opodatkowane w PIT 36. Musimy jeszcze wysłać formularz do urzędu. Najprostszą metodą jest osobiste stawiennictwo w filii i oddanie naszej deklaracji do rąk urzędnika w okienku. Ta metoda wymaga jednak naszego zaangażowania i poświęcenia sporej ilości czasu. Alternatywnym wyjściem może być nadanie listu do Urzędu Skarbowego. W takim wypadku musimy udać się na pocztę, a także pamiętać o nadaniu listu poleconego i zachowaniu potwierdzenia nadania. Jest to bowiem dowód na to, że wywiązaliśmy się z naszego obowiązku podatkowego w terminie.

Obecnie najprostszą i najszybsza metodą na przesłanie deklaracji PIT 36 do fiskusa jest rozliczenie się przez internet. Nie musimy drukować pliku, a jedynie wysyłamy go w formie cyfrowej. Ważnym jest, aby zwrotnie otrzymać od urzędu plik UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jest to odpowiednik potwierdzenia nadania listu poleconego i jednocześnie dowód na to, że fiskus poprawnie odebrał naszą deklarację.