środa, 30 wrzesień 2020 15:48

Czym zajmuję się terapeuta zajęciowy. Koszalin jako miejsce do nauki zawodu

Oceń ten artykuł
(1 głos)
terapeuta zajęciowy Koszalin terapeuta zajęciowy Koszalin

Terapeuta zajęciowy w Koszalinie nauczy się, w jaki sposób kompleksowo pomagać osobom dorosłym jak też dzieciom. To zawód medyczny zorientowany na klienta, zajmujący się promowaniem zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez zawód.

 

Podstawowym celem terapii zajęciowej jest umożliwienie ludziom uczestniczenia w czynnościach dnia codziennego. Terapeuci zajęciowi osiągają ten wynik, pracując z ludźmi i społecznościami w celu zwiększenia ich zdolności do angażowania się w zawody, które chcą, muszą lub mają wykonywać, lub modyfikując zawód, lub środowisko, aby lepiej wspierać ich zaangażowanie zawodowe.

Definicja „Zawód”

W terapii zajęciowej zawody odnoszą się do codziennych czynności, które ludzie wykonują jako jednostki, w rodzinach i ze społecznościami, aby zajmować czas oraz nadawać życiu sens i cel. Zawody obejmują rzeczy, których ludzie potrzebują, chcą i powinni robić. Terapeuci zajęciowi pracują ze wszystkimi grupami wiekowymi oraz w szerokim zakresie dziedzin fizycznych i psychospołecznych. Miejsca zatrudnienia mogą obejmować szpitale, kliniki, ośrodki dziennej i rehabilitacyjnej, programy opieki domowej, szkoły specjalne, przemysł i przedsiębiorstwa prywatne. Wielu terapeutów zajęciowych pracuje w prywatnej praktyce oraz jako pedagodzy i konsultanci.

Jak pracują terapeuci zajęciowi

Jak jednak pracuje terapeuta zajęciowy? Koszalin to jedno z tych miejsc, gdzie można wziąć udział w zajęciach i uzyskać tytuł terapeuty. Proces terapii zajęciowej opiera się na wstępnej i powtarzanej ocenie. Terapeuta zajęciowy wraz z osobą, z którą pracuje, koncentruje się na indywidualnych i środowiskowych zdolnościach oraz problemach związanych z czynnościami w życiu codziennym tej osoby. Ocena obejmuje stosowanie standardowych procedur, wywiady, obserwacje w różnych sytuacjach i konsultacje z ważnymi osobami w życiu danej osoby. Wyniki oceny są podstawą planu, który zawiera krótko- i długoterminowe cele leczenia. Plan powinien być dostosowany do etapu rozwoju osoby, jej nawyków, ról, preferencji dotyczących stylu życia i środowiska. Interwencja koncentruje się na programach zorientowanych na osobę i środowiskowych. Mają one na celu ułatwienie wykonywania codziennych zadań i dostosowywania otoczenia, w którym dana osoba pracuje, żyje i przebywa w życiu towarzyskim. Przykłady obejmują nauczanie nowych technik i zapewnienie sprzętu ułatwiającego niezależność w opiece osobistej, zmniejszanie barier środowiskowych i zapewnianie zasobów zmniejszających stres. Terapeuci zajęciowi uznają znaczenie pracy zespołowej. Współpraca i koordynacja z innymi profesjonalistami, rodzinami, opiekunami i wolontariuszami są ważne dla realizacji całościowego podejścia.

Więcej na terapeuta zajęciowy Koszalin w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych