sobota, 17 październik 2020 15:16

3 najpopularniejsze metody obróbki metali – którą wybrać?

Obróbka metali i stali Obróbka metali i stali

Rozwój przemysłu mechanicznego i konieczność budowy coraz doskonalszych konstrukcji stalowych sprawiły, że niezbędne stało się opracowanie nowych metod obróbki metali. W artykule omawiamy 3 najpopularniejsze technologie modelowania elementów metalowych.

 

Profesjonalna obróbka metali metodą plastyczną i termiczną

Popularnymi sposobami przetwarzania metali są technika plastyczna i termiczna. Pierwsza z nich polega na wykonywaniu takich procesów, jak gięcie, ciągnienie i tłoczenie oraz kucie ręczne lub mechaniczne. Warto wspomnieć, iż w jej trakcie zachodzą zmiany parametrów fizycznych i chemicznych. Istnieje też możliwość podziału danego elementu o większych rozmiarach na mniejsze kawałki.

Wykorzystanie zjawisk cieplnych towarzyszy z kolei metodzie termicznej. Jest ona związana z modyfikacją struktury krystalicznej metali, jak i zmianą właściwości fizykochemicznych surowca. Jednocześnie pozwala na nadanie konstrukcjom metalowym pożądanych parametrów technicznych. Zaliczamy do niej procesy hartowania i wyżarzania, jak również przesycania oraz stabilizacji.

Nowatorskie kształtowanie metali obróbką skrawaniem

Jedną z najbardziej precyzyjnych i uniwersalnych metod kształtowania metali jest obecnie nowatorska obróbka skrawaniem wykorzystująca zazwyczaj maszyny CNC. Wyróżnia się tutaj dwie techniki:

  • ścierną – pozwala na osiągnięcie wysokiej gładkości powierzchni i najczęściej jest realizowana w sposób ręczny, z użyciem przyrządów o dużym współczynniku tarcia. Jednocześnie charakteryzuje się niską głębokością penetracji,
  • wiórową – do której zaliczane jest zastosowanie wszelkiego rodzaju frezarek sterowanych numerycznie oraz wiercenie, toczenie czy dłutowanie.

Formowanie metalu przy wykorzystaniu technologii CNC uznaje się za ekonomiczną, a zarazem bardzo dokładną technologię. Pozwala ona na minimalizację strat wynikających z konieczności usunięcia warstwy materiału w trakcie procesu kształtowania.

Nowoczesne metody modelowania elementów metalowych

Precyzyjne i nowoczesne metody modelowanie elementów metalowych to profesjonalne usługi realizowane przez takie firmy, jak Metaltech, o których można przeczytać pod adresem https://www.metaltech.pl/obrobka-metali-i-stali/. Rozważając wybór konkretnej technologii, powinniśmy wziąć pod uwagę poziom oczekiwanej precyzji i podatność danego metalu na obróbkę.