czwartek, 25 sierpień 2022 12:27

Biuro rachunkowe a ryzyko błędów księgowych

biura rachunkowego z Rzeszowa biura rachunkowego z Rzeszowa pixabay

Prowadzenie ksiąg i ewidencji, wystawianie faktur i innych dokumentów oraz sporządzanie deklaracji podatkowych to nieodłączne elementy prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo, jeśli prowadzisz księgi, musisz prowadzić sprawozdania finansowe. Prowadzenie prawidłowej dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą w oczywisty sposób wspomaga procesy zarządzania, ale podstawowym powodem prowadzenia prawidłowej księgowości jest zapewnienie dokładności sprawozdań finansowych.

Prawidłowo prowadzone księgi mogą pomóc Ci uniknąć płacenia kar, jeśli Twoja firma zostanie kiedykolwiek skontrolowana. Zaległości podatkowe, sankcje administracyjne, odpowiedzialność karna i skarbowa oraz inne błędy mogą być kosztowne, zwłaszcza jeśli nie zostaną wcześnie wychwycone.

Biuro rachunkowe a ryzyko błędów księgowych

Księgowość nie jest prostą procedurą, wymaga rozległej wiedzy i umiejętności myślenia zarówno analitycznego, jak i kreatywnego. Ponadto, prowadząc samodzielnie księgowość, poświęcasz wiele swojego cennego czasu, który w innym przypadku mógłbyś wykorzystać na rozwój swojej firmy. Z usług profesjonalistów w dziedzinie księgowości warto skorzystać, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów rachunkowych oraz zaoszczędzić czas i pieniądze podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty związane z zatrudnieniem księgowego są karkołomne w stosunku do korzyści płynących z ograniczenia błędów rachunkowych.

Zaległości podatkowe

Zaległości podatkowe są spowodowane nieprawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, co może skutkować powstaniem zaległości podatkowych. Zaległość podatkowa to podatek niezapłacony w terminie płatności. Organ podatkowy może oszacować podstawę opodatkowania, co powoduje nadpłatę podatku, lub organ podatkowy może określić zaliczkę, która nie została wpłacona w terminie. Jeżeli osoba lub podmiot nie zapłaci w terminie podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku, może to spowodować takie same konsekwencje. W przypadku powstania zaległości podatkowych, może to mieć dla Ciebie negatywne skutki. Możesz również ponieść konsekwencje, jeśli nie zapłacisz należnych podatków w imieniu kogoś innego (np. jako płatnik lub inkasent).

Odsetki od zaległości podatkowych naliczane są co do zasady i należy je zapłacić bez wezwania organu podatkowego. Do ustalenia stopy odsetek za zwłokę stosuje się podstawową stopę kredytu lombardowego ustalaną przez Narodowy Bank Polski, która wynosi 200% plus 2% z tym, że stopa ta nie może być niższa niż 8%. Od kilku lat mamy niskie stopy procentowe, co powoduje, że odsetki ustawowe przyjmują minimalną wartość 8%. O tym, czy w przyszłości ulegnie to zmianie, zadecyduje polityka pieniężna.

Do odpowiedzialności za zaległości podatkowe mogą zostać pociągnięci wspólnicy spółek osobowych lub członkowie zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także sami podatnicy, płatnicy i inkasenci. Jak widać, błędy w księgowości lub też celowe podejmowanie działań niezgodnych z prawem w trakcie prowadzenia ksiąg rachunkowych może naprawdę wiele kosztować. Zaległości podatkowe to duży problem, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy biura rachunkowego z Rzeszowa.