niedziela, 05 lipiec 2020 16:59

Certyfikacja ISO – wszystko na temat wdrożeń

Certyfikacja ISO Certyfikacja ISO

W obecnych czasach w niemal każdym sektorze rynkowym panuje ogromna konkurencja pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Aby zachęcić klientów do zakupu danego produktu albo skorzystania z określonej usługi, niezbędne jest przekonanie ich o najwyższej jakości towarów oferowanych przez firmę.

W przypadku instytucjonalnych kontrahentów najlepiej sprawdzają się certyfikaty poświadczające spełnianie przez daną organizację określonych wymogów normalizacyjnych. Wydawaniem takich certyfikatów zajmują się różne instytucje

 

Co to jest certyfikacja? 

Certyfikacją zazwyczaj nazywa się ściśle określone postępowanie, w ramach którego określona instytucja normalizacyjna przyznaje firmie specjalny certyfikat. Jest to pisemne zaświadczenie potwierdzające spełnianie przez dany produkt (usługę), proces lub osobę wymagań zawartych w wytycznych normalizacyjnych. Certyfikację uznaje się za integralny element procesu oceny zgodności.  

Dokumenty certyfikacyjne wydaje się na określony czas. Ich przyznawaniem zajmuje się niezależna jednostka certyfikująca, która wyznacza konkretne standardy kontroli we wskazanym przez daną jednostkę zakresie. Można wymienić różne certyfikaty, np. ISO 9001, ISO 14001, DCO,  HACCP, DPP, ECC, DIN 1505 itp.  

Zgłaszana do certyfikacji jednostka musi przejść pomyślnie kilka etapów, do których zalicza się kolejno przeprowadzenie audytów wstępnego, dokumentacji i certyfikującego, a także opracowanie raportu i wdrożenie ewentualnych działań korygujących. Więcej informacji na ten temat przeczytasz na stronie https://www.bureauveritas.pl/needs/certyfikacja-iso-9001. 

Korzyści dla firm z posiadania certyfikacji 

Przedsiębiorstwa ubiegają się o certyfikację z różnych powodów. Przede wszystkim liczą na pozyskanie za jej pomocą większej liczby klientów, głównie instytucjonalnych, z którymi można nawiązać stałą współpracę na różnych polach działania.  

Posiadanie certyfikatów jakościowych pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa, umożliwia również zwiększenie poziomu motywacji wśród pracowników odpowiedzialnych za realizację określonych zadań. Niektóre dokumenty certyfikacyjne otwierają firmom drogę do starania się o wygraną w różnego rodzaju przetargach dotyczących np. realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych.