czwartek, 21 lipiec 2022 13:04

Certyfikat na drona - czym jest?

wykorzystania drona wykorzystania drona pixabay

Drony stały się niezwykle popularne w ostatnim czasie. Używają ich zawodowi fotografowie oraz influencerzy. Korzystanie z tego urządzenia wymaga konkretnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia operatora.

Jest nim certyfikat na drona. Kiedy i gdzie wyrobić sobie odpowiednie uprawnienia? Jaka jest cena kursu na operatora statku bezzałogowego? Zapraszamy do lektury!

 

Czym jest świadectwo kwalifikacji UAVO?

 Sytuacja, w której wykorzystuje się bezzałogowy statek powietrzny do celów zarobkowych, wymaga świadectwa kwalifikacji UAVO, potocznie znanego jako certyfikat na drona. Wymienieni na wstępie influencerzy, którzy zarabiają na widokach z lotu ptaka, czy fotografowie muszą takowy posiadać. Świadectwo to wydaje Urząd Lotnictwa Cywilnego. Warto przemyśleć zapis na odpowiedni kurs, ponieważ brak poświadczonych umiejętności w przypadku kontroli może wiązać się z karami finansowymi.

Poza pracownikami Urzędu Lotnictwa Cywilnego kontrolę przeprowadzić może również policja, prowadząc czynności wyjaśniające. Certyfikat potwierdza umiejętność obsługi drona przez operatora i bezpieczne wykorzystanie takich pojazdów do pracy.

Jak zdobyć certyfikat na drona?

Świadomość zawodowego wykorzystania tego pojazdu powinna skłonić użytkownika do przejrzenia kursów UAVO organizowanych zarówno przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, jak i prywatne firmy szkoleniowe. Kursy są zróżnicowane i różnią się stopniem zaawansowania. To przekłada się na cenę takiego szkolenia. Przeważnie koszt odbycia kursu waha się do 1500 zł, choć te bardziej zaawansowane są proporcjonalnie wyższe. Kurs składa się na dwa następujące po sobie etapy.

Jest to etap szkolenia, w którym to kursant nabywa odpowiedniej wiedzy i umiejętności (część teoretyczna i praktyczna) oraz egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje. Po zakończeniu kursu otrzymuje się świadectwo kwalifikacji UAVO. Uprawnia do wykorzystywania drona w celach ściśle zarobkowych i lepiej mieć go pod ręką w razie potencjalnej kontroli pracownika UL-C.

Nielegalne wykorzystanie drona

Organem właściwym do przeprowadzania kontroli pojazdu bezzałogowego poruszającego się w przestrzeni powietrznej jest wspomniany tu kilkukrotnie Urząd Lotnictwa Cywilnego. Teoretycznie może on przechwycić pojazd i sprawdzić jego stan techniczny pod kątem wad. W razie kolizji z innym uczestnikiem ruchu powietrznego bądź wypadku powodującego obrażenia u człowieka może on poprosić operatora o okazanie mu dokumentów poświadczających jego prawo do pełnoprawnego wykorzystania drona. Brak takowego dokumentu wiąże się z dość surowymi karami.

W zależności od wymiaru poczynionej przez operatora szkody może to być wysoka kara grzywny lub nawet kara pozbawienia wolności w wymiarze od lat 5 do 8, jeśli poczyniona została szkoda na zdrowiu innego człowieka. Wraz z powagą sytuacji wymiar kary wzrasta. Nielegalne wykorzystanie drona może również poświadczyć policja, tuż po wykonaniu czynności wyjaśniających. Choć to rzadkość takie sytuacje się zdarzają. Wówczas sprawa przekazywana jest do odpowiedniego organu, którym jest UL-C.