piątek, 22 lipiec 2022 09:52

Czy energia ze słońca jest nadal opłacalna?

fotowoltaika 2022 fotowoltaika 2022 pixabay

Wraz z początkiem kwietnia bieżącego roku w życie wszedł nowy system rozliczeń prosumentów z dostawcami prądu. Na rzecz net-billingu zrezygnowano z net-meteringu dla przybywających użytkowników energii słonecznej. Czy po tych zmianach inwestycja w panele fotowoltaiczne wciąż jest opłacalna?

Zmiany w systemie rozliczeń – na czym polegają?

Net-metering

Do 31 marca bieżącego roku nowi prosumenci rozliczali się za pomocą systemu opustów. Polega na tym, że nadwyżki energii z wyprodukowanej przez instalację solarną, które wytwarzane są w okresie letnim prosumenci oddają do sieci. Nie zarabiają oni na tym, jednak kiedy panele produkują mniej energii, nie pokrywając w całości zapotrzebowania, mogą ją w 80% odebrać, nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów. Rozliczanie odbywa się w cyklach rocznych, prosumenci nie płacą również opłat dystrybucyjnych zmiennych za użytkowanie sieci. 

Net-billing

Inaczej prezentuje się to dla osób, które zdecydowały się na założenie instalacji fotowoltaicznej po 31 marca. Wedle nowych przepisów od początku lipca 2022 roku rozliczają się one w systemie net-billing. Energia wyprodukowana przez panele słoneczne sprzedawana jest do sieci i kupowana przez prosumenta po cenach rynkowych, a nadwyżki energii będą rozliczane według średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego (od lipca 2024 roku hurtowa cena zakupu prądu z instalacji fotowoltaicznej ustalana będzie co godzinę). Oznacza to, że w rozliczeniu miesięcznym lub godzinowym ceny energii czasami mogą nie być korzystne dla prosumenta. W przypadku, kiedy do sieci trafi dużo energii z fotowoltaiki, cena spadnie, a prosumenci za swoje nadwyżki otrzymają mniej pieniędzy. 

Fotowoltaika w  2022 roku — czy to nadal się opłaca?

Inwestowanie w panele fotowoltaiczne to nadal dobry ruch, jednak nowe zasady rozliczania spowodują, że czas zwrotu inwestycji stanie się dłuższy. Od początku 2022 roku ceny energii elektrycznej znacznie wzrosły, a dalsze prognozy nie napawają do optymizmu. Odpowiadając więc na pytanie – panele PV nie stracą na opłacalności. System net-billingu stosowany jest w znacznej części państw na zachodzie Europy, a jego zadaniami są zachęcenie do większej autokonsumpcji wytworzonej energii przez prosumentów oraz zapobieganie przewymiarowaniu instalacji fotowoltaicznych.

Rozwiązanie fotowoltaika 2022 nadal przynosi korzyści, a część środków włożonych w budowę instalacji można odzyskać m.in. dzięki programowi „Mój Prąd 4.0”. O dofinansowaniach na instalacje fotowoltaiczne Poznań oraz całej niezbędnej wiedzy poinformują Cię specjaliści firmy Solarika.