sobota, 07 sierpień 2021 08:54

Czym jest cykl produkcyjny i jak go skrócić?

Automatyzacja produkcji Automatyzacja produkcji pixabay

Odpowiednia organizacja produkcji to klucz do sprawnego działania przedsiębiorstwa i osiągania oczekiwanych zysków.

Najważniejsze są precyzja i sprawność działania – dzięki temu można szybko wytwarzać wyroby wysokiej jakości. Ma na to wpływ długość cyklu produkcyjnego. Dowiedz się, co to takiego i w jaki sposób można wpłynąć na cykl produkcyjny.

Co to jest cykl produkcyjny?

Pod pojęciem cyklu produkcyjnego rozumie się okres między początkiem a końcem procesu produkcji danego wyrobu. Inaczej mówiąc, jest to czas, w jakim wytwarza się dane dobro. Najczęściej wyrażany jest w godzinach lub też innych jednostkach czasu (minuty, sekundy, lata itd.). 

Cykl produkcyjny liczy się od momentu pobrania surowca (materiału) z magazynu i wprowadzenia do go produkcji. Kończy się natomiast wraz z przekazaniem gotowego wyrobu do magazynu. Jego struktura składa się z okresu roboczego (przeprowadzania operacji technologicznych, działania procesów naturalnych, transportu itd.) oraz okresu przerw wynikających np. z organizacji dnia czy tygodnia pracy lub oczekiwania na zwolnienie stanowiska roboczego. 

Dokładna analiza struktury konkretnego procesu pozwala zidentyfikować obszary, w których można dokonać ulepszeń celem jego usprawnienia.

Jak skrócić długość cyklu produkcyjnego?

Długość cyklu produkcyjnego zależy od wielu czynników. Im zaś jest krótszy, tym wydajniejsza jest produkcja. Dostępne są różne metody skracania cyklu produkcyjnego. Obejmują one między innymi:

  • zastosowanie bardziej efektywnych maszyn i urządzeń,
  • skracanie czasów pomocniczych (np. międzyoperacyjnych),
  • usprawnienie procesów montażu i pakowania wyrobu gotowego,
  • zwiększenie efektywności pomiarów i kontroli, 
  • zwiększenie efektywności transportu i magazynowania,
  • usprawnienie przepływu materiałów i półwyrobów.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na redukcję długości cyklu produkcyjnego jest zaś przemyślana automatyzacja.

Automatyzacja – sposób na skrócenie cyklu produkcyjnego

Automatyzacja to jeden z najlepszych sposobów na skrócenie cyklu produkcyjnego. Dzięki niej produkcja może się odbywać znacznie sprawniej, a jednocześnie być bardziej precyzyjna.

Cykl produkcyjny a automatyzacja produkcji

Automatyzacja produkcji to istota tzw. przemysłu 4.0. Obecnie coraz więcej firm decyduje się wdrażać nowoczesne rozwiązania pozwalające na znaczne usprawnianie pracy. Automatyzacja niesie jednak za sobą znacznie więcej zalet. Wśród nich z pewnością można wymienić:

  • wzrost produktywności i wydajności pracy,
  • redukcję kosztów,
  • zwiększenie jakości produktów,
  • poprawę kontroli nad procesem produkcyjnym.

Obecnie rynek jest coraz bardziej konkurencyjny, przez co firmom trudniej  pozyskać i utrzymać klienta. Automatyzacja pozwala dostosować firmę do ciągle zmieniających się wymogów rynkowych i ułatwia podnoszenie wydajności przy jednoczesnej dbałości o najwyższą jakość.

Dzięki automatyzacji można nie tylko skrócić cykl produkcyjny i wytwarzać więcej w tym samym czasie. To również sposób na zredukowanie ludzkich błędów i uzyskanie idealnej powtarzalności każdego produktu końcowego czy też jego elementu. 

Ponadto automatyzacja wpływa na poprawę jakości pracy i bezpieczeństwa personelu. Wraz z wdrożeniem zasad wspierających organizację produkcji (np. zgodnych z Lean Manufacturing), automatyzacja pomoże Ci budować silną pozycję na rynku!