środa, 13 październik 2021 09:21

Czym jest magazyn, kto musi prowadzić magazyn?

Magazyny szczegółowo omawia topmagazyny.pl – Magazyny szczegółowo omawia topmagazyny.pl – pixabay

Magazyny to przyszłość krajowych i międzynarodowych rynków. To od tych miejsc zależy w głównej mierze przepływ towarów oraz cała logistyka transportu. Choć molochy te kojarzymy głównie z wielkimi korporacjami, prawo stanowi także o konieczności prowadzenia magazynów przez mniejsze podmioty.

 

Czym dokładnie jest magazyn?

Magazyn to przestrzeń, w której mieszczą się różnego rodzaju towary. Obiekty te mają służyć głównie przeładowywaniu oraz przechowywaniu towarów. Sposób poruszania się w obrębie magazynu, a także przechowywania towarów jest określony specjalnymi normami, które największy nacisk kładą na bezpieczeństwo.

Jeśli chodzi o powierzchnię i rodzaj budynku, magazyny można podzielić na hale magazynowe, piwnice, silosy, chłodnie, składy czy magazyny samonośne. Istnieją magazyny, które przechowują jeden rodzaj produktów, na przykład suchą żywność, ale wiele dużych magazynów, jak choćby Amazon, posiada kilka różnych działów, które obsługiwane są przez osobne ekipy. Magazyny szczegółowo omawia topmagazyny.pl z tego serwisu dowiesz się więcej zarówno na temat klasyfikacji tych budynków, jak i ich funkcji.

Kto musi prowadzić magazyn?

Kwestię tego, kto musi prowadzić magazyn, określa dokładnie ustawa o rachunkowości. Mówi ona o tym, że obowiązek posiadania magazynu posiadają podmioty prowadzące pełną księgowość. Są to najczęściej spółki osobowe lub kapitałowe, natomiast w przypadku prowadzenia działalności jednoosobowej, lub w dużej części spółek cywilnych, magazyn muszą prowadzić osoby, których przychody z działalność za poprzedni rok podatkowy były większe niż dwa miliony euro (w przeliczeniu na złotówki według kursu NBP). Dodatkowo, magazynów nie muszą posiadać firmy, które prowadzą działalność w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub kartę podatkową.
Innymi słowy, jeśli prowadzisz działalność jednoosobową, oraz rozliczasz się na podstawie samodzielnie prowadzonej księgowości, jest małe prawdopodobieństwo, że będziesz musiał posiadać magazyn.

Na czym polega praca w magazynie?

Praca w magazynie wiąże się z wieloma restrykcjami i normami. Przede wszystkim w każdym magazynie powinno przestrzegać się regulacji dotyczących bezpieczeństwa. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza w dużych magazynach, w których znajdują się strefy z elementami łatwopalnymi.

Bezpieczeństwo pracy w magazynie polega także na noszeniu odpowiedniej odzieży ochronnej, takiej jak buty ze stalowym noskiem, często również kaski.

Praca w magazynie może odbywać się w różny sposób. Czynności wykonywane najczęściej to między innymi skanowanie, pakowanie, porządkowanie, czy też wydawanie towarów bezpośrednio do transportu. Często również magazyny odbierają towar, który następnie pracownicy muszą umieścić na półkach. Ważne jest także odpowiednie etykietowanie lub zmienianie oznaczeń.

Praca na magazynie często odbywa się na wózkach widłowych. Pracownicy chodzą także między półkami zajmując się porządkowaniem różnego rodzaju towarów.

Praca w magazynie nie jest obciążająca, choć zdarza się, że pracownicy muszą dźwigać ciężkie przedmioty. W takim przypadku zawsze odbywają jednak oni specjalne szkolenia.