poniedziałek, 24 maj 2021 11:27

Czym jest zrównoważony rozwój w nowoczesnym biznesie?

e-Hurtownia-Opakowań e-Hurtownia-Opakowań

Dążenie do doskonalenia przedsiębiorstwa nie jest niczym niezwykłym. Większość właścicieli firm pragnie przecież, by ich biznesy się rozwijały i osiągały jak najlepsze rezultaty. Cel ten można jednak osiągać na wiele sposobów. Jednym z nim jest zrównoważony rozwój.

Co kryje się pod określeniem rozwój zrównoważony? Na czym on polega i jak wprowadzić go w swoim przedsiębiorstwie? O tym napiszemy w dalszej części tego artykułu.

Zrównoważony rozwój w biznesie – podstawowe informacje

Określenie „zrównoważony rozwój” może się odnosić równie dobrze do osoby, firmy, jak i organizacji. Oznacza rozmaite działania i koncepcje, prowadzące do optymalnego zarządzania podmiotem, dla dobra jego samego oraz całego otoczenia.

Zrównoważony rozwój nie koncentruje się bowiem na jednotorowym rozwoju przedsiębiorstwa i jednostkowych celach, a patrzy na całą firmę jako na organizm, ściśle powiązany ze światem zewnętrznym, na przykład w kwestiach społecznych i ekologicznym.

Takie podejście diametralnie zmienia sposób zarządzania firmą z nastawionego na proste zyski „tu i teraz”, na holistyczne myślenie o rozwoju przedsiębiorstwa z troską o ludzi i środowisko naturalne.

Model CRS a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Jednym z modeli, które uznaje się za skuteczną realizacje idei zrównoważonego rozwoju, jest choćby CSR, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility).

W założeniu tego rozwiązania w podstawowej strategii rozwoju firmy dobrowolnie uwzględnia się powszechne interesy społeczne i ekologiczne. Firma stawiająca na model CSR chętnie angażuje się zatem w działania na rzecz lokalnych społeczności i ich potrzeb. Mogą to być na przykład działania proekologiczne lub edukacyjne, wspierające rozwój najmłodszego pokolenia, by zadbać o lepszą przyszłość.

Jak rozwijać firmę dla dobrej przyszłości?

Aby wprowadzić w firmie działania składające się na zrównoważony rozwój, należy zredefiniować dotychczasowe priorytety, stawiające w centrum zysk i nieograniczony wzrost produkcji jako podstawowe cele przedsiębiorstwa.

Firma rozwijająca się w sposób zrównoważony musi uwzględniać aspekt czysto ludzki oraz szereg kwestii związanych z ekologią. To właśnie te wartości powinny stać się bazą, dzięki której w efekcie dochodzi do rozwoju biznesu, lepszego postrzegania marki, a przez to do podniesienia satysfakcji klientów.

Jakich przestrzeni może dotyczyć zrównoważony rozwój w biznesie? Przede wszystkim powinien zadbać o optymalizację zużycia surowców i mediów. Dotyczy to choćby newralgicznego wykorzystania opakowań i zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych, trafiających każdego dnia na wysypiska śmieci. Lepsze zarządzanie opakowaniami i wprowadzenie wydajnego systemu recyklingu, pozwala obniżyć koszty oraz optymalnie wykorzystać dostępne surowce.

Opakowania wykonane z materiałów przetworzonych, przyjaznych środowisku zyskują obecnie wielką popularność w wielu firmach, również tych z sektora premium. Tego typu produkty można znaleźć choćby na stronie: e-Hurtownia-Opakowan.pl.

Równie ważne jest obniżenie zużycia energii elektryczne, a przez to także redukcja emisji dwutlenku węgla. Uzyskanie jak najmniejszego śladu węglowego to też jedno z wyzwań, które stawia przed gospodarką Unia Europejska.

Nowoczesne firmy, które chcą wprowadzić zrównoważony rozwój, muszą ponadto uwzględniać kluczowe sprawy społeczne, w tym oczywiście prawa człowieka oraz dbać o rozwój lokalnych społeczności. To w tym tkwi przecież szansa na lepsze jutro naszego świata.

Zrównoważony rozwój – nie tylko działania jednostkowe

Zrównoważony rozwój zakłada wprowadzenie rewolucyjnych zmian w postrzeganiu przedsiębiorstwa i jego roli w społeczeństwie. W tym modelu firmy nie są bowiem wyłącznie podmiotami, dążącymi do zaspokajania potrzeb ekonomicznych i wizerunkowych swoich właścicieli. Posiadają szereg misji istotnych z punktu widzenia całego społeczeństwa.

Jeszcze kilka lat temu ten model uznawało się za działania czysto filantropijne niektórych przedsiębiorców. Obecnie jest to coraz powszechniejsze rozwiązanie. Biznes dostrzega bowiem, że przynależy do konkretnego środowiska i jest za nie tak samo odpowiedzialny, co wszyscy inni.