niedziela, 26 luty 2023 14:41

Divertery - jakie jest ich zastosowanie w przemyśle?

Divertery Divertery mat.prasowe

W przypadku zakładów przemysłowych istnieje pewien problem, który dotyczy generowania sporej ilości zanieczyszczeń. Kluczowe staje się oczywiście zredukowanie emisji gazów, do czego wykorzystuje się rozmaite narzędzia.

Wszystko to ma na celu przeciwdziałanie zanieczyszczaniu środowiska lądowego i wodnego. W przypadku elektrociepłowni lub spalarni odpadów nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania toksyn, ale kluczowe staje się zredukowanie ich ilości. W tym celu wykorzystuje się między innymi diverter. Warto dowiedzieć się nieco więcej o jego działaniu i zastosowaniu. Jest także częścią instalacji przeciwpożarowej.

Czym są divertery i do czego służą?

Divertery są elementami mającymi za zadanie przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pożaru. Odcinają one system wentylacyjny w pomieszczeniach zajętych ogniem. Mają za zadanie odizolować przestrzeń, do której nie dotarły płomienie. Można wobec tego powiedzieć, że diverter jest czymś w rodzaju przeciwpożarowych klap odcinających. Składa się z kilku elementów, między innymi systemu mechanicznego zamykania. Do jego uruchomienia dochodzi automatycznie, gdy zostanie wykryty dym i podwyższona temperatura. Poszczególne divertery mogą być wyposażone w nieco inne mechanizmy, które odpowiadają za odcinanie systemu wentylacyjnego. Jest to skuteczne narzędzie wykorzystywane przede wszystkim w halach fabrycznych i magazynowych.

Divertery do kanałów okrągłych i prostokątnych to najpopularniejsze rozwiązanie. Kluczową kwestią w przypadku tego typu systemów staje się ich idealne dopasowanie do orurowania W przeciwnym razie powstaną nieszczelności, co nie zagwarantuje bezpieczeństwa pożarowego. Sprawny system nie dopuści do przedostania się żadnych cząsteczek dymu do wentylacji. Stuprocentowa szczelność staje się wobec tego kwestią priorytetową. Wymaga się zainstalowania ognioodpornych uszczelek, specjalnych systemów nawiewu. Wykorzystuje się również oprogramowanie komputerowe. Divertery przeznaczone do kanałów okrągłych i prostokątnych są w stanie działać z klapami zamkniętymi częściowo lub w całości. Wykorzystuje się je również do przerywania wypływu gazów przechodzących przez kanały.

Zaworami rozdzielającymi można sterować na wiele sposobów. Decydują one o tym, jak będą przemieszczane poszczególne elementy. Sterowanie może być mechaniczne, elektryczne, pneumatyczne lub mieszane. Bardzo ważne jest to, aby dostosować odpowiednie parametry techniczno-użytkowe. Divertery mają zapewniać szybkie działanie, mieć nieskomplikowaną budowę. Kluczowa staje się oczywiście wcześniej wspomniana szczelność. Zapewnić należy również dobry przepływ powietrza. Na niezawodność działania diverterów wpływa również odporność na warunki pracy, muszą być w stanie wytrzymać wysokie temperatury przekraczające 700 stopni Celsjusza. Divertery mogą być napędzane dowolnymi siłownikami. W zależności od przeznaczenia dobiera się konkretny rodzaj uszczelnień.

W jaki sposób działają divertery?

W przypadku braku zagrożenia pożarowego divertery znajdują się w trybie uśpienia. Do ich uaktywnienia dochodzi dopiero w momencie wykrycia nieprawidłowości w systemie wentylacyjnym. Oznacza to, że przez kanały swobodnie przepływa powietrze, gdy są one otwarte. Wszystko zmienia się w momencie wybuchu pożaru. Następuje automatycznie zamknięcie klap odcinających, aby przerwać Obieg powietrza w systemie. Ma to na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się płomieni do miejsc niezajętych ogniem. Za wykrycie pożaru odpowiadają czujniki dymu. Następuje zamknięcie przepustnicy divertera, który został skomputeryzowany. Klasyczne modele uaktywniają się pod wpływem wyzwalacza termicznego wyposażonego we wkładkę topikową. 

Nowoczesne modele mogą mieć nawet napęd silnikowy lub pneumatyczny. Cechują się wysoką odpornością na działanie skrajnych temperatur. W przypadku diverterów niezwykle istotne jest, aby były one bardzo wytrzymałe. Przekłada się to na wzrost bezpieczeństwa, czyli wyższą skuteczność. W niektórych zakładach kluczowe staje się zainwestowanie w niezwykle mocne divertery, dotyczy to przykładowo branży chemicznej i kosmetycznej. W ich przypadku trzeba liczyć się z wysokim ryzykiem wybuchu pożaru. Może dojść do zapalenia substancji chemicznych. Przepisy jasno określają zasady korzystania z diverterów przeciwpożarowych. Kluczowe informacje znajdują się w następujących przepisach ustaw i rozporządzeniach:

  •   Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej.
  •   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych.
  •   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Co warto wiedzieć o diverterach?

Divertery można spotkać w różnych zakładach przemysłowych. Wykorzystuje się je w stoczniach, elektrociepłowniach, spalarniach odpadów, czyli miejscach odpowiedzialnych za generowanie sporej ilości toksycznych gazów. Korzysta się z nich także na statkach. Mają one za zadanie odcinanie strumienia gazów w kanałach. Wszystko to ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu spalin na środowisko zewnętrzne. Divertery mogą przykładowo przekierowywać spaliny na komin lub wymiennik ciepła. Tego typu elementy zawsze wykonuje się na indywidualne zamówienie. Muszą zostać dopasowane do konkretnej instalacji i warunków panujących na terenie zakładu. Poszczególne divertery różnią się pod wieloma względami, między innymi średnicą kanałów, kątem rozwidlenia.

W przypadku transportu morskiego i statków bardzo ważne jest regulowanie strumienia gazów. Przyczyniają się one do produkowania wielu zanieczyszczeń, które prowadzą do skażenia powietrza i wód. Są również szkodliwe dla żywych organizmów. Możliwe staje się zmniejszenie skali problemu związanego z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego dzięki zastosowaniu instalacji z diverterami. Ma to na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się toksyn w postaci tlenku siarki, tlenku azotu i szeregu innych szkodliwych substancji. W przemyśle morskim divertery są stosowane na szeroką skalę. Współpracują one z instalacjami służącymi do oczyszczania spalin.

Partnerem artykułu jest dsmtech.pl