środa, 07 grudzień 2022 11:46

Dziedziczenie ustawowe - co powinieneś wiedzieć?

radca prawny radca prawny unplash

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce wtedy, kiedy spadkodawca nie pozostawił testamentu lub jest on nieważny, albo osoby powołane do spadku odrzucają go lub z różnych powodów nie mogą go przyjąć. Kodeks cywilny pomaga określić to, w jakich częściach dziedziczyć będą spadkobiorcy.

 

Różnice w dziedziczeniu na podstawie testamentu a ustawowym

Spadek, który nabywa się na mocy testamentu ma pierwszeństwo nad dziedziczeniem ustawowym. Testament, czyli dokument, który zawiera ostatnią wolę zmarłego, określa w jaki sposób podzielić jego majątek. Osób powołanych do spadku może być wielu. Mogą to być również organizacje publiczne. Odręcznie napisana ostatnia wola jest ważna wtedy, kiedy majątek jest podzielony procesowo, natomiast jeśli zawiera on konkretne ustalenia, trzeba go sporządzić notarialnie.

Dziedziczenie ustawowe ustala się jeśli testament jest nieważny, albo nie istnieje lub osoby powołane do spadku nie mogą albo nie chcą go przyjąć.

Jaka jest kolejność dziedziczenia?

Kodeks cywilny jasno określa kolejność dziedziczenia ustawowego. Dzięki temu rozwiązane są często sporne kwestie, takie jak to ile dziedziczą dzieci, współmałżonek, rodzice i dalsi krewni.

Kto jest powołany do spadku w pierwszej kolejności?

W przypadku dziedziczenia ustawowego do spadku, w pierwszej kolejności, mają prawo dzieci zmarłej osoby i jej współmałżonek. Spadek podzielony jest po równo, z tym, że część małżonka nie może być mniejsza niż dwadzieścia pięć procent całości spadku. W przypadku, kiedy dziecko nie dożyje otwarcia masy spadkowej, jego udział przypada w równych częściach jego dzieciom lub wnukom czy innym zstępnym. W przypadku jeśli dziecko zostało adoptowane lub przysposobione ma prawo do spadku na równi z dziećmi biologicznymi.

Kiedy i jak dziedziczą małżonek i rodzice oraz rodzeństwo?

Jeśli osoba zmarła była bezdzietna, spadek przypadnie rodzicom w wysokości dwudziestu pięciu procent dla każdego z nich, natomiast małżonek dostanie pięćdziesiąt procent. Jeśli osoba zmarła była samotna i bezdzietna, a rodzice nie żyją to cały spadek przypada rodzeństwu, w równych częściach.

Kiedy dziedziczy gmina i skarb państwa?

Jeśli spadkodawca nie miał żadnej rodziny, jego majątek staje się własnością gminy, w której mieszkał ostatnio. Jeśli adresu nie można ustalić, to spadek przypada skarbowi państwa.

Jak zrzec się spadku lub go odrzucić?

Zrzeczenie się spadku może mieć miejsce jeszcze za życia, natomiast odrzucenie już po śmierci spadkodawcy. Skutkuje to natychmiastowym odsunięciem od dziedziczenia. Nie dotyczy to dzieci i wnuków osoby zrzekającej się.

Co jest najważniejsze w dziedziczeniu ustawowym?

Aby ustalić, kto ma prawo do spadku, należy prześledzić dokładnie wszystkie grupy dziedziczenia ustawowego. Radca prawny to osoba, która zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw dotyczących nabycia spadku. Pomaga w postępowaniu o nabycie spadku, a także określa udziały poszczególnych spadkobierców w masie spadkowej. Nie ma on jednak prawa sam zakończyć całej procedury, która związana jest z dziedziczeniem.