wtorek, 21 luty 2023 17:02

e-KRS - składanie sprawozdań finansowych za pomocą elektronicznego podpisu

podpis elektroniczny podpis elektroniczny mat.prasowe

Złożenie wniosku do rejestru przedsiębiorców KRS można teraz przeprowadzić elektronicznie. Pomoże w tym tzw. e-KRS, dzięki któremu możliwe jest załatwienie wielu formalności online, bez konieczności wychodzenia z domu. Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy działa od 1 lipca 2021 roku i jest zwieńczeniem zmian zapoczątkowanych już w 2018 roku.

Bezpłatna usługa e-KRS

e-KRS zostało powołane do życia w jednym ułatwić przedsiębiorcom składanie wniosków, pism i wszelkiego rodzaju dokumentów finansowych. Przy pomocy tego systemu mogą oni za pośrednictwem internetu pobrać odpis lub złożyć dokumenty w formie elektronicznej. Jest to bezpłatna usługa, z której można skorzystać za pomocą Repozytorium Dokumentów Finansowych. Dzięki temu rozwiązaniu dokument nie trafia już do sądu w formie papierowej, lecz drogą online. Jest to więc spore ułatwienie nie tylko dla samych przedsiębiorców, ale również dla wymiaru sprawiedliwości.

Obowiązek sprawozdawczy za pomocą e-podpisu

Od 15 marca 2018 r. wszystkie spółki zarejestrowane w KRS mają obowiązek składania sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej, wykorzystując w tym celu podpis kwalifikowany lub profil zaufany e-PUAP. 

Wszystkie spółki handlowe wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) mają obowiązek złożenia swoich sprawozdań finansowych do e-KRS w formie elektronicznej, których autentyczność będzie potwierdzać kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany lub podpis własnoręczny. Wymóg ten dotyczy zarówno kierowników jednostki, członków zarządu, jak i osób, które prowadzą księgi rachunkowe. Elektroniczne sprawozdanie finansowe musi zostać zapisane w określonej strukturze oraz w odpowiednim formacie (jeden plik XML zawierający wszystkie elementy sprawozdania i złożony online przez system Ministerstwa Sprawiedliwości).

Elektroniczny dostęp do KRS to:

 • wyłącznie oryginalne dokumenty KRS
 • pełne sprawozdania finansowe
 • nieograniczony dostęp do akt KRS
 • dokumenty wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości
 • wszystkie sądy KRS w Polsce
 • wszystkie Biura Informacji Gospodarczej (BIG)
 • gwarancja i autentyczność dokumentów i informacji
 • system dostępny przez 24h/dobę
 • dostęp na wszystkich urządzeniach za pośrednictwem internetu
 • powiadomienia o gotowym dokumencie przesyłane e-mailem i SMS-em
 • dokumenty dostępne poprzez: e-mail, kuriera, pocztę
 • ogólnopolski numer Doradcy eKRS.pl
 • czas otrzymania dokumentów: 5-24h

Jak złożyć podpis kwalifikowany pod wnioskiem elektronicznym do e-KRS?

Aby podpisać wniosek do e-KRS za pomocą podpisu kwalifikowanego:

 • Zaloguj się do Portalu Rejestrów Sądowych i przejdź do zakładki podpisywania wniosku w aplikacji e-formularze KRS.
 • Nastąpi przekierowanie na stronę Usługi Centralnego Podpisu Elektronicznego (UCPE).
 • Z prawej listy metod podpisu wybierz: podpis kwalifikowany.
 • Nastąpi proces ładowania apletu podpisu kwalifikowanego.
 • Po załadowaniu się apletu podpisu elektronicznego sprawdź,
 • czy dane we wniosku zgadzają się z treścią dokumentu, a następnie wybierz kwalifikowany certyfikat podpisu z listy i kliknij „Podpisz”.
 • Wprowadź 6-cyfrowy kod PIN przypisany do wskazanego certyfikatu kwalifikowanego, a następnie kliknij „Akceptuj”.
 • Następuje elektroniczne podpisanie wniosku. Potwierdź zakończenie procesu
 • klikając „Zakończ”.
 • System UCPE automatycznie przeniesie Cię z powrotem do aplikacji e-formularza e-KRS. Na liście powinny zostać wyświetlone informacje o osobie podpisującej oraz zielony status „Podpisano”.