wtorek, 26 marzec 2024 19:57

Faktoring jawny - komu się opłaca?

Faktoring jawny Faktoring jawny fot: materiały prasowe

Rozwiązanie umożliwiające cesję wierzytelności to dla wielu firm rozwiązanie pozwalające zachować płynność finansową w przypadku znaczących opóźnień ze strony dłużnika lub też konieczność błyskawicznego pozyskania środków przy jednoczesnym spełnieniu prośby o odroczony termin płatności. Dzięki faktoringowi wystawca faktury może przekazać egzekwowanie należności innej firmie, uzyskując jednocześnie środki z faktury w bardzo krótkim czasie. 

Kiedy opłaca ci się dokonanie cesji wierzytelności? 

W obsłudze zarówno transakcji krajowych, jak i zagranicznych zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do poważnych opóźnień w regulacji należności. Dla wielu firm to problem, szczególnie gdy większość środków z bieżących transakcji przekazywana jest na określony typ inwestycji lub angażowana w regulowanie bieżących należności (tak wobec pracowników, jak i dostawców). W przypadku gdy klient (dłużnik) zbyt długo nie reguluje należności, a ty koniecznie potrzebujesz odzyskać pieniądze, które ci się należą, możesz skorzystać z rozwiązania, jakim jest proces cesji wierzytelności, najczęściej w postaci faktoringu. 

Faktoring to proces finansowy, w którym firma, zwana faktorem, nabywa od ciebie (faktoranta) należności innej firmy nazywanej klientem lub dłużnikiem, w zamian za pewną kwotę pieniędzy. Istnieje kilka rodzajów faktoringu, ale ogólnie rzecz biorąc, proces ten polega na tym, że firma sprzedaje swoje nieuregulowane faktury (należności) firmie faktoringowej w zamian za natychmiastową gotówkę. Ponosi oczywiście przy tym pewne koszty, przede wszystkim związane z prowizją firmy faktoringowej. Więcej możesz dowiedzieć się tutaj: https://efaktor.com.pl/oferta/faktoring-klasyczny/

Zasady obowiązujące w przypadku faktoringu jawnego

Przy faktoringu jawnym sytuacja między tobą (faktorantem), faktorem a dłużnikiem jest bardzo przejrzysta, transparentna i jasna dla wszystkich stron. 

Faktoring jawny to usługa finansowa, w której faktor informuje kontrahenta o dokonaniu cesji wierzytelności. Oznacza to, że kontrahent reguluje należność z faktury na specjalne konto faktora. 

Zwykle finansowanie faktur dotyczy tych z odroczonym terminem płatności, np. 30 dni, natomiast firmy sięgają po to rozwiązanie także w innych wypadkach. Faktoring to coś więcej niż sprzedaż faktur. W praktyce wygląda to tak:

  • przekazujesz nieprzeterminowaną fakturę do systemu i wybierasz faktoring jawny,
  • twój kontrahent otrzymuje powiadomienie o finansowaniu faktury w tzw. "jawnej cesji wierzytelności",
  • faktor kontaktuje się z Twoim kontrahentem i ustala sposób spłaty,
  • ty otrzymujesz na konto należność wynikającą z faktury pomniejszoną o odpowiednią prowizję.

Jakie korzyści daje faktoring jawny? 

Podstawowym plusem faktoringu jawnego jest przejrzystość tego procesu. 

Ty otrzymujesz kwotę z faktury niemalże natychmiast po zawarciu umowy, a dłużnik jest świadom, wobec kogo w danym momencie ma zobowiązania. 

Faktoring może być wykorzystywany przez firmy do poprawy ich płynności finansowej, zwłaszcza gdy mają duże zobowiązania pieniężne od klientów, ale potrzebują szybkiego dostępu do środków pieniężnych. To doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą sprostać wymaganiom dorocznej faktury, a jednocześnie potrzebują w krótkim terminie pozyskać środki wynikające z tych należności. W przypadku faktoringu jawnego cała procedura jest bardzo klarowna, jasna dla wszystkich stron procesu. Nikt tu niczego przed nikim nie ukrywa. 

Oczywiście nie otrzymujesz pełnej wartości faktury. Firma faktoringowa pobiera bowiem odsetki i prowizję. Warto jednak podkreślić, że wydatki z tytułu prowizji i odsetek za tę usługę możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i odliczyć od podatku, co znacząco zmniejsza różnicę między wartością faktury a realnie pozyskanymi przez ciebie środkami. Ponadto, kiedy liczy się czas pozyskania środków, opłaty zaczynają mieć nieco mniejsze znaczenie. 

Jak wygląda współpraca w przypadku faktoringu niepełnego?

Usługi faktoringowe w ramach tzw. faktoringu niepełnego są przeciwieństwem faktoringu jawnego. Podstawowa różnica dotyczy wiedzy dłużnika o przejęciu jego zobowiązań. W przypadku, gdy cesję wierzytelności przeprowadza się w sposób jawny, w przypadku faktoringu niepełnego dłużnik nie jest o niej informowany. Główną różnicą jest więc  poziom zaangażowania faktora w relację z dłużnikiem. W przypadku faktoringu jawnego faktor ma bezpośredni kontakt z dłużnikiem i działa otwarcie, podczas gdy w przypadku faktoringu niepełnego faktor działa w tle, a relacje między klientem a dłużnikiem pozostają bezpośrednie. Faktoring niepełny jest wykorzystywany przede wszystkim przez firmy, które nie chcą, aby ich kontrahenci mieli wiedzę o tym, że ich nieuregulowane zobowiązania mają jakiś wpływ na płynność finansową firmy, że w danym momencie potrzebne przedsiębiorstwu jest przyspieszenie płatności. Tego typu wiedza może bowiem negatywnie do pewnego stopnia wpływać na wizerunek firmy, choć to paradoksalne, bowiem to dłużnik przyczynia się do tego stanu rzeczy. Z różnych powodów firmy jednak czasami nie chcą ujawniać tego typu decyzji.