piątek, 20 listopad 2020 11:28

Ile zarabia prokurator, sędzia? Ile zarabia się pracując w sądzie?

jak zostać prokuratorem jak zostać prokuratorem

Sądy oraz prokuratura oprócz pracowników funkcyjnych tj. sędziów i prokuratorów zatrudniają szereg innych osób mających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie spraw administracyjnych, technicznych oraz wiele innych.

Są to pracownicy i urzędnicy niepiastujący stanowisk związanych ze sprawowaniem szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. Zatem zarobki tych osób znacznie różnią się od wynagrodzenia sędziów i prokuratorów, o czym powiemy w poniższym artykule.

Ile zarabia prokurator?

Pensja prokuratora uzależniona jest od rodzaju zajmowanego stanowiska. Najwięcej niewątpliwie zarabia prokurator generalny, na którego konto może wpływać nawet 17 tysięcy złotych plus dodatki. Wynagrodzenie obliczane jest na podstawie przepisów, które zakładają iloczyn przeciętnej pensji wypłacanej w II kwartale poprzedniego roku oraz mnożnika uzależnionego od rodzaju piastowanego stanowiska. Analogicznie zatem im wyższe stanowisko, tym wyższe zarobki. Następni pod względem wysokiego honorarium zaraz po prokuratorze generalnym uplasowali się ci pracujący w prokuraturze regionalnej, których pensje mieszczą się w przedziale 8 – 10 tysięcy złotych w zależności od zajmowanego w szeregu miejsca. Oczywiście do samego wynagrodzenia doliczane są także dodatki za wysługę lat oraz funkcyjność. I nie są to dodatki typu 200 złotych dodatkowo do wypłaty, ale nawet 5 tysięcy złotych. Brzmi zachęcająco, prawda? Któż by nie chciał dostawać tyle na konto? Dlatego wskazówki odnośnie tego, jak zostać prokuratorem wskazuje artykuł na Konstytucje.pl

Ile zarabia sędzia?

Wynagrodzenie sędziów w Polsce jest regulowane odpowiednią ustawą określającą pensję zasadniczą. Jej wysokość to 2-3-krotność średniej płacy z II kwartału roku poprzednim. Mnożnik pensji wynosi 2,05 do 3,23. Jego wysokość dla sędziów w poszczególnych sądach określona jest w prawie. Dokładnie tak samo, jak w przypadku prokuratorów, wysokość pensji uzależniona jest od zajmowanego szczebla, ale minimalne pensje zasadnicze wynoszą 9920 złotych brutto w sądzie rejonowym i do 15 600 złotych w sądzie apelacyjnym. Co więcej, sędziowie nie płacą składek ZUS, dlatego też ich pensja netto jest odpowiednio wyższa niż w przypadku innych pracowników sądowych otrzymujących takie samo wynagrodzenie brutto. Do wynagrodzenia zasadniczego sędziów dochodzą jeszcze dodatki za staż pracy wynoszące od 5 do 20%. Najniższa stawka jest dodawana po przepracowaniu 5 lat, a za każdy kolejny rok doliczany jest 1%. Dodatek ten nie wzrośnie do więcej niż 20%. Oprócz tego sędziowie otrzymują gratyfikację jubileuszową, która wynosi 100% wynagrodzenia po przepracowaniu 20 lat i do 400% po 45 latach.

Ile zarabiają szeregowi pracownicy w sądzie?

Zasady zatrudniania oraz wynagradzania pozostałych pracowników w sądzie regulują przepisy ustawy o pracownikach sądu i prokuratury, oraz rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników, a także odbywanie stażu urzędniczego. Zatem oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje dodatek za wieloletnią pracę tzw. dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalno-rentowa. Więc pracownicy na stanowiskach samodzielnych mogą otrzymywać pensję od 1800 do 7000 złotych. Na stanowiskach wspomagających obie te kategorie od 1500 do 5200 złotych. Natomiast ci pełniące funkcje pomocnicze, techniczne i dotyczące obsługi gospodarczej, mogą otrzymywać wynagrodzenie nie niższe niż 1126 i nie wyższe niż 2900 złotych.