niedziela, 02 styczeń 2022 13:38

Jak długo idzie przelew, jak to sprawdzić i od czego to zależy?

ile idzie przelew ile idzie przelew pixabay

Liczba wykonywanych codziennie przelewów międzybankowych w Polsce to dziesiątki milionów realizowanych transakcji.

O ile w przypadku przelewów dokonywanych na rachunki wewnętrzne nie musimy się martwić o czas ich dostarczenia, o tyle w ramach przelewów zewnętrznych pomiędzy różnymi bankami czas realizacji takiego przelewu zależy od godziny jego złożenia. Sprawdźmy, ile idzie przelew i od czego to zależy?

 

Przelew wewnętrzny a przelew zewnętrzny

Przelew to forma rozliczenia bezgotówkowego, która polega na wydaniu dostawcy usługi dyspozycji przekazania określonej kwoty pieniędzy z jednego rachunku bankowego czy płatniczego na drugi. Pieniądze są przekazywane albo wewnątrz tego samego banku lub między bankami. To, ile idzie przelew, jest uzależnione w głównej mierze od tego, czy jego nadawca i odbiorca posiadają konto w tym samym banku. Jeżeli tak, to przelew jest księgowany niemal natychmiast, czyli w czasie rzeczywistym.

Jeśli chodzi o przelewy zewnętrzne, czyli przesyłane pomiędzy różnymi bankami, to czas realizacji takiego przelewu zależy przede wszystkim od godziny jego złożenia. Poszczególne banki mają sesje wychodzące i przychodzące, które mogą różnić się między sobą godzin ich realizacji. Dodatkowo pośrednikiem w tych transakcjach jest KIR, który prowadzi system rozliczeń międzybankowych  Elixir.

System Elixir

Elixir to elektroniczny system rozliczeń międzybankowych, umożliwiający efektywną realizację płatności uznaniowych i obciążeniowych w PLN. System pozwala na wykonywanie przelewów przez osoby fizyczne, firmy, instytucje oraz banki, spełniając przy tym restrykcyjne europejskie standardy w zakresie obsługi płatności międzybankowych. Za bezpieczeństwo przesyłanych danych odpowiada podpis elektroniczny Szafir. System Elixir został stworzony oraz jest prowadzony przez KIR, który jest obecnie kluczowym podmiotem infrastruktury polskiego systemu płatniczego i dostawcą cyfrowych rozwiązań, zarówno dla sektora bankowego, jak i gospodarki oraz administracji państwowej.

System Elixir kiedy dojdzie przelew?

Przelew Elixir to dziś najpopularniejsza forma wykonywania transakcji bezgotówkowych pomiędzy rachunkami bankowymi w Polsce. Minimalny czas realizacji takiej transakcji wynosi 2 godziny, jednak głównym kryterium jest tutaj moment, kiedy przelew zostanie wysłany. System Elixir działa w oparciu o trzy sesje rozliczeniowe (poranna, popołudniowa, wieczorna). Podczas każdej z nich realizowane są przelewy wysłane do godziny wcześniej. W praktyce jedynie kilka banków realizuje tego typu operacje według ścisłego harmonogramu ustalonego przez KIR. Większość z nich ma własny terminarz księgowania przelewów (najczęściej zamykają księgowanie szybciej, natomiast sesje przychodzące są rozliczane później). Wynika to z tego, że bank za zlecenia wcześniej złożone płaci niższą cenę niż za przelewy przychodzące na ostatnią chwilę przed rozpoczęciem sesji. Każdy bank ma obowiązek umieścić na swojej stronie internetowej informacje o godzinach realizowania sesji wysyłania oraz odbierania przelewów. Informacja o wysyłanym przelewie trafia do systemu Elixir bez względu na to, kiedy zlecenie zostało przekazane.

W systemie Elixir odbywają się 3 sesje rozliczeniowe.

Kiedy dojdzie przelew? Terminy sesji:

  • sesja poranna – 09:30-11:00
  • sesja południowa – 13:30-15:00
  • sesja popołudniowa – 16:00-17:30

System Elixir funkcjonuje w trybie 24/7/365 – przyjmowanie transakcji realizowane jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Wyjątkiem jest dzień 24 grudnia i ostatni dzień roboczy roku, kiedy odbywają się w kolejności jedynie 1. i 2. sesja rozliczeniowa.

Tabela dostępności KIR

Jeśli chcesz wiedzieć, ile idzie przelew, kiedy zostanie on rozliczony oraz w jakich godzinach poszczególne banki wysyłają i odbierają przelewy, warto sięgnąć do informacji u źródła, czyli do KIR: www.banki.kir.pl/elixir/system-elixir/