środa, 14 wrzesień 2022 10:10

Jak odkładać środki na emeryturę?

IKE IKE pixabay

Osoby, które uzależniają swoją finansową przyszłość w oparciu o państwowy system emerytalny, mogą być - w dużym uproszczeniu – niezadowolone.

Nie od dziś wiadomo, że nasze społeczeństwo się starzeje, a rząd szuka sposobu, aby zapewnić wypłatę emerytur za kilkadziesiąt lat. Dlatego lepiej jest zapewnić sobie we własnym zakresie środki na godne przeżycie starości.

 

System emerytalny w Polsce nie funkcjonuje dobrze. Doskonale zdają sobie z tego sprawę osoby, które przez całe życie ciężko pracowały, a teraz ledwo stać ich na zapłatę bieżących rachunków, nie wspominając o kosztach mieszkania, wizytach u lekarzy, lekach, zupełnie pomijając ofertę kulturalną i turystyczną. Można temu zapobiec, ale decyzje trzeba podjąć odpowiednio wcześnie, nawet kilkadziesiąt lat przed przejściem na emeryturę. 

Pomyśl o przyszłości

Odkładając po 500 zł miesięcznie przez 30 lat, można uzbierać aż 180 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę, przejście na emeryturę w wieku 65 lat i średnią długość życia 73 lata, to za uzbierane pieniądze miesięcznie do dyspozycji będzie 1875 zł. Taka kwota wystarczy na spełnienie wielu potrzeb, a nawet wsparcie dzieci i wnuków. 

Decydując się na odłożenie pieniędzy z atrakcyjnym oprocentowaniem i biorąc pod uwagę zasadę działania procentu składanego, uzbierana kwota będzie jeszcze większa. Jednym ze sposobów, coraz bardziej docenianym przez Polaków jest założenie Indywidualnego Konta Emerytalnego, w skrócie IKE. Tylko w pierwszej połowie 2022 roku zdecydowało się na nie 91 tysięcy osób. 

IKE to dobry produkt emerytalny 

IKE to dobre rozwiązanie dla osób, które nie chcą polegać wyłącznie na państwowym systemie emerytalnym. Wpłat można dokonywać systematycznie lub nieregularnie, w zależności od woli inwestora. Limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne wynosi tyle, ile 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2022 r. jest to 17 766 zł.

Najważniejszą zaletą IKE jest fakt, że inwestor jest zwolniony z zapłaty podatku od zysków kapitałowych, jeśli wypłata zgromadzonych oszczędności nastąpi po 60. roku życia. Może to być 55. rok życia w przypadku uzyskania wcześniej uprawnień emerytalnych. Należy jednak dokonywać wpłat przez co najmniej pięć lat kalendarzowych (nie muszą następować po sobie). Ponadto ponad połowa wartości wpłat musi zostać zdeponowana co najmniej pięć lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. 

W razie pogorszenia się kondycji finansowej, pieniądze można wypłacić przed przejściem na emeryturę, ale wówczas trzeba pogodzić się z zapłatą podatku „Belki”. 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.