środa, 22 marzec 2023 11:26

Jak outplacement może okazać się niezastąpiony w twojej firmie?

outplacement outplacement Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Rozwój firmy niesie ze sobą szereg zmian i konsekwencji. Czasami trzeba zmienić strukturę firmy, a to może się wiązać ze zwolnieniem lub przebranżowieniem pracowników. Aby zadbać o komfort pracowników i uchronić ich przed szkodliwymi zmianami, warto zainteresować się pojęciem o nazwie „outplacement”, którego główne cechy będą poruszone w tym artykule.

 

1. Czym jest outplacement?

2. Outplacement indywidualny – główne założenia

3. Program aktywizacji zawodowej, czyli outplacement grupowy dla zwalnianych pracowników

aktywizacja pracowników

Czym jest outplacement?

Kiedy firmę czekają znaczne zmiany, wielu pracodawców korzysta z poradnictwa zawodowego dla swoich pracowników. Program outplacement ma na celu zapoznanie pracowników z obecnym rynkiem pracy, znalezieniu nowej pracy, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych lub założenia własnej działalności gospodarczej.

Outplacement indywidualny

To również pomocy w odbyciu rozmów kwalifikacyjnych, pisania cv oraz listu motywacyjnego, a także w gładkim wejściu na rynek pracy. Redukcja zatrudnienia nie musi się kojarzyć z utratą stałej pensji oraz życiowym niepowodzeniem. Jest to po prostu kolejny krok w naszej karierze zawodowej.

Outplacement jest szczególnie potrzebny firmom, które zatrudniają pracowników od wielu lat, często ci pracownicy świadczą usługi przez całe życie jednemu pracodawcy. W tym przypadku program outplacement jest zdecydowanie niezbędny.     

Outplacement indywidualny – główne założenia

Outplacement indywidualny jest skierowany do osób dotkniętych zmianą zawodową. Takie osoby są zwolnione, poszukujące pracy lub niebawem tę pracę utracą.

Pracownicy mogą liczyć na fachową pomoc firm oferujących usługi typu outplacement. Taka pomoc polega na oferowaniu indywidualnego wsparcia na podstawie zaawansowanych narzędzi rozwojowych, takie jak Development Centre, testy oraz inne rozwiązania.

Formy pomocy takim pracownikom są przeróżne, a ich celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i szybkie znalezienie nowego zatrudnienia.

Program aktywizacji zawodowej, czyli outplacement grupowy dla zwalnianych pracowników

Ten rodzaj outplacement dotyczy osób zwalnianych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, zwanego systemem łagodnych zwolnień.

Najczęściej do takich sytuacji dochodzi w wyniku restrukturyzacji lub zmiany w stylu zarządzania firmą. Pracodawca jest obowiązany podjąć działania polegające na szybszym znalezieniu nowego zatrudnienia, budowaniu relacji zawodowych i zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa.