wtorek, 08 listopad 2022 19:28

Jak przebiega odzyskiwanie poszczególnych rodzajów metali?

Stena Recycling Stena Recycling pixabay

W obiegu gospodarczym popyt na różne rodzaje metali nie maleje, a żelazo, metale kolorowe i ich stopy są niezbędnym surowcem w wielu gałęziach przemysłu – w budownictwie, przemyśle motoryzacyjnym, lotnictwie, energetyce, przemyśle elektronicznym, a nawet medycynie.

Ponieważ koszty pozyskiwania metali z naturalnych złóż są wysokie, a ich wydobycie w ogromnym stopniu przyczynia się do degradacji środowiska, coraz większą rolę odgrywa dziś recykling odpadów metalowych. Jakie rodzaje metali można dzięki niemu odzyskać i jak przebiega ten proces?

Rodzaje metali objęte procesami odzysku

Metale można podzielić według różnych kryteriów. Najczęściej różne rodzaje metali przyporządkowuje się do dwóch dużych grup, którymi są metale żelazne, a więc żelazo i jego stopy oraz metale nieżelazne, określane także jako metale kolorowe. Dzięki nowoczesnym technologiom, które przez lata były udoskonalane przez specjalistów z branży przetwarzania odpadów i różne ośrodki naukowe, zarówno recykling metali żelaznych, jak i nieżelaznych jest dziś nie tylko możliwy, ale bardzo efektywny i może odbywać się w sposób przyjazny środowisku. Stosowane aktualnie metody recyklingu pozwalają pozyskać wysokiej jakości surowce, a zaoszczędzić naturalne złoża, których eksploatacja jest droga, czasochłonna i wiąże się z wysoką emisją zanieczyszczeń i CO2. Z odpadów na szeroką skalę odzyskuje się dziś m.in. stal, niezwykle potrzebną w energetyce i przemyśle elektronicznym miedź, aluminium, magnez, ołów, cynk, cynę, złoto, platynę, kobalt, wolfram czy metale ziem rzadkich, bez których nie mogłoby rozwijać się wiele nowych technologii, np. tych wykorzystujących katalizatory, lasery czy elektrody akumulatorowe. Wszystkie wspomniane rodzaje metali można z powodzeniem pozyskać poprzez recykling złomu i odzysk metali z odpadów powstających w przemyśle i naszych domach.

Jak wygląda odzysk różnych rodzajów metali?

W Polsce prym w dziedzinie recyklingu odpadów różnych frakcji, w tym również różnych rodzajów metali wiedzie od lat Stena Recycling. Stena Recycling nie tylko uchodzi za lidera najnowocześniejszych technologii w dziedzinie recyklingu, ale również ma zdecydowanie największe doświadczenie w odzysku metali żelaznych i nieżelaznych w branży – jej zakłady przetwarzają różne rodzaje metali ze złomu żelaznego i złomu metali kolorowych od 1939 roku. Zlokalizowane w kilku krajach europejskich, w tym także w Polsce, zakłady przetwarzania metali należące do skandynawskiego lidera w dziedzinie recyklingu prowadzą odbiór złomu od przedsiębiorców i klientów indywidualnych, a następnie odzyskują z niego najpotrzebniejsze we współczesnej gospodarce metale – żelazo, które w stalowniach zmienia się w blachę niezbędną w przemyśle motoryzacyjnym czy rury szeroko wykorzystywane w budownictwie, a także bezcenne dla przemysłu energetycznego i elektronicznego miedź i metale szlachetne, aluminium czy stal nierdzewną. Złom, który trafia do Stena Recycling, jest starannie selekcjonowany, rozdrabniany, czyszczony, sortowany i przetwarzany, a wszystkie te procesy, dzięki innowacyjnym technologiom opatentowanym przez Stena Recycling i zastosowaniu najnowocześniejszych urządzeń (sit, młynów, separatorów optycznych itp.) zachodzą w błyskawicznym tempie i gwarantują najwyższą jakość produktom końcowym recyklingu. Efektywny recycling metali prowadzony na wzór Stena Recycling gwarantuje liczne korzyści gospodarcze, a także środowiskowe. Z danych udostępnionych przez firmę wynika m.in., że stosowanie stali z recyklingu do produkcji nowej stali redukuje zanieczyszczenie powietrza o 86%, zużycie wody o 40%, a jej zanieczyszczenie o 76%. Co więcej, wykorzystując złom miedziany jako źródło surowca do produkcji nowych dóbr, zmniejszamy emisję CO2 aż o 65%.