niedziela, 20 wrzesień 2020 09:02

Jak wykonać bezpieczny system deskowań?

Deskowanie stropowe Deskowanie stropowe

Podczas prac wykopowych warto wykorzystać systemy deskowań, by zapobiec obsuwaniu się ziemi. Dzięki temu nasza praca nie będzie syzyfowa i będzie posuwać się naprzód. Zabezpieczymy w ten sposób także siebie, jeżeli musimy w wykopanym dole pracować.

Sposób ten jest wymagany przy każdych pracach, gdzie grozi obsypywanie ziemi podczas robót budowlanych, wodociągowych, drogowych itp.

Jak wyglądają deskowania stropowe

Deskowanie to inaczej szalunkowanie. Spotkamy się też z potocznymi nazwami jak deskówka, czy szalówka. To specjalne konstrukcje wykonane z lekkich elementów konstrukcyjnych, które podtrzymują wylewany beton stropowy. Deskowanie wykorzystuje się do tworzenia coraz to wyższych pięter w bloku, stropów mieszkalnych i poddasza w domach jednorodzinnych, a także balkonów itp.

Dzięki temu rozwiązaniu praca na budowie posuwa się szybko do przodu i czas budowy diametralnie się skraca. Gotowe konstrukcje łączy się z mniejszych elementów. W budownictwie kubaturowym warto wykorzystać stoliki stropowe. Przyspieszy to i ułatwi pracę budowlańcom.

Są dwa warianty stropów. Mianowicie o prostej geometrii oraz jej dowolności. Do każdej z nich dostosowany jest inny model deskowania.

Jakie deskowania wykopów można wykorzystać przy podłączaniu wody z ulicy do domu?

Szalówka jest używana wszechstronnie. Nie tylko do zalewania stropów, ale także przy pracach ziemnych, takich jak wykopy. Używa się wówczas tych konstrukcji do zapobiegania obsypywaniu się piachu ze ścian wykopu.

Do tego celu można wykorzystać deski drewniane lub płyty np. metalowe lub pilśniowe, oraz pręty tzw. podpory, które zwykle są z aluminium, drewna lub żelaza.
Ustawiona konstrukcja po obu stronach ścian wykopu chroni pracownika przebywającego w wykopie przed niebezpieczeństwem, a także zapobiega niekontrolowanemu poszerzaniu się ścian i zmniejszaniu głębokości wykopu.

Co to jest szalunek boks? 

Deskówka ta nie ma nic wspólnego z boksowaniem się dwóch bokserów. W tym wypadku boks nie oznacza sportu, tylko segment obudowy ścian zbudowany z dwóch płyt. Płyty są połączone ze sobą rozporami ze skokową lub płynną regulacją długości.
Do wstępnie wykopanego dołu w osi docelowego wykopu wkłada się szalunek. Po wsunięciu deskówki możemy bezpiecznie pogłębiać wykop bez obawy przed obsypywaniem się ziemi.

Co to są szalunki komorowe i głębinowe? 

Szalunki komorowe zabezpieczają ściany wykopu ze wszystkich stron. Jest to szczególnie ważne przy wykopach o małej średnicy.
Obecnie głębinowe wykopy mają szalunek słupowy.

Osłoną są płyty, a ich oparciem słupy. Słupy służą tutaj jako prowadnice. Najpierw wstawia się do częściowego wykopu słupy i dopiero potem płyty. Po tej czynności wkłada się kolejne słupy i płyty. Czynności te wykonywane są za pomocą koparki.

Na podobnej zasadzie wykopywano kiedyś studnie. Szalunkiem komorowym były segmenty dryn betonowych. Kopano szpadlem dół w kształcie koła o średnicy dryny, po czym wpuszczano drynę. Kopano dół coraz głębiej i dryna zapadała się coraz niżej, więc na nią zsuwano kolejny segment i tak praca trwała aż do dostania się do wody.