poniedziałek, 21 luty 2022 12:56

Jak zmienia się zdolność kredytowa po 40. roku życia?

jak obliczyć zdolność kredytową jak obliczyć zdolność kredytową pixabay

Zdolność kredytowa to pojęcie znane każdemu, kto choć raz w życiu aplikował o kredyt: hipoteczny, gotówkowy, konsolidacyjny czy samochodowy. Uzależniona jest ona od wielu czynników, w tym wieku potencjalnego kredytobiorcy. Sprawdziliśmy, jak zmienia się zdolność kredytowa po 40. roku życia, a także co jeszcze może mieć na nią znaczący wpływ.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to szacowane przez bank prawdopodobieństwo spłaty kredytu przez potencjalnego kredytobiorcę zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jej wyliczenia dokonywane są nie tylko w procesie aplikowania o kredyt, ale także o pożyczkę, leasing, kartę kredytową czy podczas zakupów ratalnych. Banki mogą przyjąć swoje własne kryteria związane z ustaleniem zdolności kredytowej, jednak najczęściej pod uwagę brane są m.in.:

  • dochód,
  • miesięczne koszty utrzymania,
  • aktualnie zaciągnięte zobowiązania, ich stan i terminowość spłaty,
  • wiek,
  • stan cywilny,
  • historia kredytowa.

Ponadto podczas analizowania sytuacji potencjalnego kredytobiorcy banki biorą pod uwagę: rodzaj zobowiązania, czas jego trwania, wysokość kredytu oraz wykupione dodatkowe ubezpieczenia. Więcej na temat tego, jak obliczyć zdolność kredytową dowiesz się z Kredyt-top.pl.

Jak zmienia się zdolność kredytowa po ukończeniu 40. roku życia?

Banki udzielając kredytów, zwracają uwagę na wiek potencjalnego kredytobiorcy, biorąc pod uwagę to, ile będzie mieć on lat w dni spłaty ostatniej raty zobowiązania. We własnych wewnętrznych regulaminach ustalają one maksymalny wiek, w większość przypadków jest to 67. rok życia, 70., 75. lub 80. Niektóre banki nie stawiają takich wymogów, jednak są to wyjątki na polskim rynku finansowym. Aplikując o długoterminowy kredyt po 40., warto sprawdzić te kryteria. Chcąc skrócić czas kredowania, by móc zmieścić się w wyznaczonych przez banki limitach, warto pamiętać, że wraz z krótszym czasem umowy wzrasta wysokość miesięcznej raty. Gdy jest ona zbyt wysoka w stosunku do osiąganych przychodów, decyzja kredytowa również może być negatywna. Warto także podkreślić, że banki udzielając starszym kredytobiorcom kredytu, robią tzw. test emerytalny, który polega na tym, że po przekroczeniu wieku emerytalnego zmieniają się dla nich wskaźniki maksymalnego zadłużenia. W przypadku kredytu hipotecznego zaciąganego przez seniorów instytucje mogą wymagać wykupienia ubezpieczenia na życie. Pomocny w uzyskaniu finansowania może być także wysoki wkład własny.

Co jeszcze obniża zdolność kredytową?

Podeszły wiek potencjalnego kredytobiorcy nie jest jedynym czynnikiem, który może być podstawą do wydania negatywnej decyzji kredytowej. Do obniżenia zdolności przyczynić mogą się wysokie wydatki związane z gospodarstwem domowym lub osoby będące na utrzymaniu. Banki podczas analizowania sytuacji życiowej i majątkowej potencjalnego kredytobiorcy zwracają uwagę na formę zatrudnienia, dużo przychylniejszym okiem patrzą oni na osoby, które posiadają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, najlepiej na czas nieokreślony, a nie inne formy cywilno-prawne. Najlepiej, by wynagrodzenie było niezmienne, bankom trudniej jest wyliczyć zdolność kredytową dla klientów, którzy otrzymują premie uznaniowe czy nagrody za pracę w ciągu roku. Trudności z uzyskaniem kredytu w Polsce, w złotówkach, mogą mieć osoby, które osiągają dochody poza granicami kraju. W przypadku przedsiębiorców trudniej podczas aplikowania o kredyt mają ci, którzy rozliczają podatek na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Chcąc zwiększyć swoje szanse na otrzymanie finansowania z banku po 40., warto zrezygnować z limitów odnawialnych oraz kart kredytowych, a także unikać wysyłania dużej liczy zapytań o kredyt w krótkim czasie.