poniedziałek, 08 marzec 2021 09:40

Jakie korzyści niesie wdrożenie ISO 9001 w Twojej firmie?

Norma ISO 9001 Norma ISO 9001

Normy ISO to pojęcie, z którym spotkał się niemal każdy przedsiębiorca, jednak nie dla wszystkich jego znaczenie jest jasne.

 

Warto poznać, co kryje się za tym skrótem, ponieważ może to przynieść wiele korzyści dla naszej firmy. Norma ISO to inaczej dokumenty stworzone przed najlepszych specjalistów z danej dziedziny, które zawierają pomocne informacje, wspomagające sprawne prowadzenie organizacji. Dzielą się one na różnorodne serie, z których warta uwagi jest z pewnością seria 9000, określająca proces i wytyczne budowania systemu zarządzania jakością (niezależnie od formy działalności czy wielkości jednostki).

Norma ISO 9001

Norma ISO 9001 to międzynarodowy dokument, który określa wymagania, jakie powinien spełniać dobry system zarządzania jakością. Według prof. Magdaleny Kachniewskiej "system zarządzania jakością to takie czynności kierownicze, które w ramach wewnętrznego systemu organizacji koncentrują się na ustalaniu celów i polityki jakości, środowiska pracy, kompetencji, zadań i odpowiedzialności oraz urzeczywistnianiu ich poprzez takie środki jak planowanie, testowanie, zabezpieczanie, dokumentacje i polepszanie działania". Norma ISO 9001 może być stosowana w każdej organizacji, a jej główne wymagania to:

 • zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla
 • usystematyzowanie systemów zarządzania
 • określenie procesów zachodzących w jednostce
 • nadzór nad obiegiem dokumentów
 • pomiar wybranych wskaźników jakości

Wdrożenie ISO 9001 wymaga kierowania się ośmioma zasadami jakości zarządzania:

 1. Orientacja na klienta (jego zadowolenie jest kluczowym warunkiem funkcjonowania organizacji)
 2. Przywództwo
 3. Zaangażowanie ludzi jako najbardziej wartościowego zasobu
 4. Przyjęcie podejścia procesowego
 5. Systemowe zarządzanie
 6. Nieustanne doskonalenie
 7. Podejmowanie decyzji poparte kompleksową analizą na bazie posiadanych informacji
 8. Budowa obopólnie korzystnych stosunków z dostawcami

Wersja ISO 9001:2015 nowelizuje wymagania i zmienia strukturę dokumentu. Główną zmianą jest nowe podejście do ryzyka, które z pojedynczego elementu staje się częścią systemu. Przedsiębiorstwo powinno aktywnie identyfikować zarówno szanse, jak i zagrożenia w swoim otoczeniu oraz opracowywać plan minimalizacji ryzyka ich wystąpienia.

Wdrożenie ISO 9001 - korzyści

Każda organizacja dbająca o zachowanie najwyższej jakości produktów i usług, niezależnie czy mowa o międzynarodowej korporacji, lokalnym przedsiębiorstwie czy jednostce publicznej, powinna rozważyć wdrożenie ISO 9001.  Aby uzyskać certyfikat ISO 9001, warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa. Jedyną w Polsce firmą, która została aż dwukrotnie wyróżniona tytułem Konsultanta Roku, jest Pakuła Consulting, z której usług skorzystało już ponad 2000 klientów. Skorzystanie z usług najlepszych ekspertów o najwyższych kwalifikacjach pozwala na przeprowadzenie procesu terminowo, rzetelnie i skutecznie. Jakie więc korzyści niesie za sobą inwestycja we wdrożenie ISO 9001?

 • wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
 • dodatkowa przewaga konkurencyjna
 • utrzymywanie zadowolenia dotychczasowych klientów oraz pozyskanie nowych
 • usystematyzowanie procesów i odpowiedzialności, usprawnienie obiegu dokumentacji i informacji
 • wspomaganie podejmowania trafnych decyzji biznesowych
 • określenie wymagań i narzędzi ich spełnienia
 • uporządkowanie systemu zarządzania jednostką
 • podniesienie jakości produktów i usług

Wdrożenie ISO 9001 świadczy o profesjonalnym podejściu jednostki do obsługi klienta i świadczy o prestiżu oraz kompetencji. Jest to standard rozpoznawany i uznawany na całym świecie. Dlatego też, aby wyróżnić się spośród konkurentów i wzmocnić pozycję na rynku, warto uzyskać certyfikat pod okiem doświadczonych konsultantów.