wtorek, 09 marzec 2021 11:38

Kredyty frankowe – perspektywy w 2021 roku

kredyty frankowe kredyty frankowe

Kiedy około 15 lat temu Polacy zaciągali kredyty we frankach, były one znacznie tańsze niż kredyty w złotówkach. Dzisiaj jednak okazują się dla nich ogromnym ciężarem – z wielu względów.

Nie tylko z uwagi na nagły wzrost kuru franka szwajcarskiego, ale i nieuczciwe umowy zawierane przez banki z kredytobiorcami. Obecnie wielu frankowiczów nadal boryka się z tym problemem bez nadziei na lepsze jutro. Co przyniesie w tej sprawie 2021 rok? Wyjaśniamy!

Wyrok TSUE – czy poprawił sytuację frankowiczów?

Warto zacząć od tego, że 3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu ogłosił wyrok w sprawie C‑260/18. Została ona złożona przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa Państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Trybunał Sprawiedliwości UE stanął po stronie kredytobiorców, zaś sam wyrok wpływa rzuca pozytywne światło na spory sądowych frankowiczów z bankami.

Na podstawie wyroku można m.in. wywnioskować, że sąd krajowy ma prawo stwierdzić nieważność umowy kredytowej zawierającej klauzule niedozwolone oraz że jeśli utrzymanie w mocy umowy kredytu po usunięciu zawartych w niej nieuczciwych warunków jest niemożliwe, to umowa również musi zostać unieważniona. Ten wątek został ciekawie opisany na stronie poświęconej sprawom frankowym: https://sprawychf.pl/.

Propozycja KNF w sprawie kredytów frankowych

W grudniu 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego zaproponowała zaś ugodowe rozwiązanie w sprawie kredytów frankowych. Zachęca do tego, by banki zaoferowały kredytobiorcom walutowym przekształcenie kredytów w taki sposób, jakby były kredytami udzielonymi w złotówkach. Co ciekawe, banki już zgłaszają się do Komisji na konsultacje oraz w celu dopracowania propozycji zawierania masowych ugód z frankowiczami. Warto dodać, że jednym z założeń KNF było dążenie do uniknięcia faworyzowania posiadaczy kredytów we frakach (czy innych walutach zagranicznych) kosztem osób, które zaciągnęły kredyt w złotówkach.

Sąd Najwyższy a kredyty frankowe

Pod koniec stycznia 2021 roku Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego wystąpiła natomiast z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. W praktyce oznacza to, że uchwała całej izby cywilnej Sądu Najwyższego będzie miała moc zasady prawnej. Posiedzenie odbędzie się 25 marca 2021 r. Pierwsza Prezes SN przygotowała dokument, który ujawnił rozbieżności w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Zostało postawionych sześć pytań (można znaleźć je na stronie www Sądu Najwyższego), a odpowiedzi na nie udzielone przez SN mają ułatwić i przyspieszyć rozstrzyganie spraw frankowiczów. Z pewnością wciąż pozostaną pewne znaki zapytania, jednak wyjaśnienia udzielone przez skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego mają być jasną wskazówka w zawiłościach prawnych dotyczących spraw związanych z kredytami frankowymi. Rozwinięcie tematu Sądu Najwyższego oraz kredytów frankowych można znaleźć na: sprawychf.pl.