piątek, 26 luty 2021 11:51

Na czym polega IoT, czyli "Internet of Things", a ostatnio także "Intelligence of Things"?

IoT jako rozwiązania w przemyśle IoT jako rozwiązania w przemyśle

IoT – co to? Czym jest internet rzeczy?

IoT, czyli internet rzeczy, to (w wielkim uproszczeniu) system urządzeń, identyfikowalnych przedmiotów, które mogą się automatycznie komunikować, gromadzić, przetwarzać i wymieniać dane za pomocą sieci komputerowej.

Mówiąc jeszcze prościej, internet rzeczy łączy materialne przedmioty z internetowymi zasobami za pomocą sieci. I oczywiście nie chodzi tutaj wyłącznie o telefony, kamery czy czujniki ruchu, ale również większość inteligentnych urządzeń znanych pod nazwą smart home, w tym również artykuły oświetleniowe czy grzewcze.

 

Aby lepiej zrozumieć tę koncepcję, przedstawimy IoT, internet rzeczy na przykładach.

Internet rzeczy w praktyce, czyli IoT na przykładach

Jak już wspomnieliśmy w definicję Intelligence of Things wpisują się również urządzenia smart home, np. inteligentne sterowanie ogrzewaniem, alarmami czy asystenci głosowi (dzięki którym za pomocą poleceń głosowych można sterować innymi urządzeniami podłączonymi do sieci czy uzyskać konkretne informacje). IoT to również opaski sportowe, które na bieżąco liczą kroki czy tętno, a także inteligentne miasta – internet rzeczy może kontrolować natężenie ruchu czy dostęp do miejsc parkingowych.

Coraz częściej wykorzystuje się też IoT jako rozwiązania w przemyśle, które znacznie usprawniają pracę przedsiębiorstw. W tym przypadku systemy IoT mogą być wykorzystywane do ciągłego monitoringu zbiorników LPG, zarządzania dostawami i bezpieczeństwem, w tym do zdalnego odczytu i detekcji wycieków. Internet rzeczy znajduje również zastosowanie w transporcie drogowym i kolejowym – inteligentne systemy umożliwiają monitoring floty, a także automatyzację procedur załadunku, wyładunku oraz magazynowania. Z kolei w budownictwie sprawdza się już na etapie planowania inwestycji, np. do sprawdzenia natężenia świetlnego czy poziomu zanieczyszczeń.

Jak widać, zastosowanie IoT jest bardzo szerokie i może tak naprawdę dotyczyć każdej branży, a jakie są najczęściej wymieniane korzyści tych inteligentnych systemów?

Internet rzeczy – zalety, korzyści dla przedsiębiorców

Dla wielu branż IoT to nie tylko ogromne ułatwienie pracy, ale również jej większa produktywność i bezpieczeństwo. Dzięki internetowi rzeczy możliwe jest stałe monitorowanie niedostępnych i niebezpiecznych miejsc czy przedmiotów. Poprawę bezpieczeństwa dzięki IoT można zauważyć na przykład we wspomnianej już branży petrochemicznej, gdzie wykorzystuje się systemy zdalnego monitoringu zbiorników paliwowych.

Kolejna zaleta takich systemów to ogromna oszczędność czasu i pieniędzy przedsiębiorców. Ponadto internet rzeczy poprawia efektywność pracy, a tym samym zapewnia większe dochody. Pomaga podejmować lepsze decyzje biznesowe oraz poprawia ogólne wrażenie klienta.