poniedziałek, 05 październik 2020 14:56

Na czym polega performance marketing?

performance marketing performance marketing

Performance marketing, nazywany także marketingiem efektywnościowym, to rodzaj strategii marketingowej, mającej na celu nakłonić odbiorcę do wykonania założonej przez reklamodawcę czynności. To bardzo ogólna definicja – na czym zatem dokładnie polega jego prowadzenie?

Co to jest performance marketing?

Marketing efektywnościowy to rodzaj reklamy, która może zachęcić odbiorcę do kliknięcia na banner przekierowujący do strony zakupu danego produktu, wygenerować samo wejście na stronę, skłonić do wypełnienia ankiety czy zapisania się do newslettera. Zadaniem performance marketingu nie jest więc budowanie wizerunku marki, a doprowadzenie do wykonania konkretnej czynności. Pozwala on na określenie, która z dróg dotarcia do klienta okazała się najbardziej efektywna, to jest – które z działań były podejmowane najchętniej i w największej mierze przełożyły się na sprzedaż. Więcej szczegółów dotyczących samej definicji tej strategii marketingowej znaleźć można na blogu AdNext.

Jakie są metody rozliczania kampanii performance marketingu?

Skoro performance marketing ma na celu generować oczekiwane przez reklamodawcę działanie, to właśnie ten efekt wpływa zwykle na poniesione przez niego koszty kampanii. Nie będzie on bowiem płacił za samo wyświetlenie reklamy. To, co ostatecznie znajdzie się na rachunku, zależy od wyboru jednego ze sposobów prowadzenia marketingu efektywnościowego:

  • PPC (pay-per-click) – opłata za kliknięcie na określone miejsce, np. link,
  • PPA (pay-per-action) – opłata za podjęcie konkretnego działania, np. subskrypcji newslettera,
  • PPL (pay-per-lead) – opłata za uzyskanie określonych danych odbiorców, np. numeru telefonu w wypełnianym formularzu,
  • PPS (pay-per-sale) – opłata będąca prowizją od sprzedaży na skutek danej reklamy.

Na co zwracać uwagę podczas weryfikacji skuteczności performance marketingu?

Analiza skuteczności marketingu efektywnościowego powinna dotyczyć każdego jego etapu. Bardzo ważne jest monitorowanie wszystkich działań podejmowanych przez odbiorców, a przede wszystkim ich ścieżki. Będzie to więc: weryfikacja miejsca, z którego klienci dotarli do witryny wyświetlającej reklamę, czas, który spędzili na podejmowaniu decyzji o wykonaniu oczekiwanej przez reklamodawcę czynności i jej efekt – czy i jak doprowadziła do sprzedaży.

Tym, co wyróżnia performance marketing, z pewnością jest mierzalność jego efektów. Stosując go, reklamodawca wie, że płaci nie tylko za wyświetlanie treści, na którą wiele osób nie zwróci uwagi i będzie wisiała gdzieś w rogu ekranu, ale za konkretne, pozytywne dla marki działania.