środa, 30 czerwiec 2021 09:48

Na czym polega przeciwdziałanie praniu pieniędzy?

przeciwdziałanie praniu pieniędzy przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy wyznaczany jest przez krajowe i europejskie przepisy prawne.

Podstawa to ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, ze zm.) wskazująca obowiązki i uprawnienia podmiotów funkcjonujących w ramach tego systemu. Czym jest AML i jakie obowiązki ma firma w obszarze przeciwdziałania tego typu nadużyciom? Dowiedz się, jak zwiększyć bezpieczeństwo finansowe prawidłowo dbając o przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, czyli obowiązek każdej firmy

Pranie pieniędzy to proceder realizowany na rynkach światowych polegający na włączeniu do legalnego obrotu środków pochodzących z nielegalnych źródeł takich jak pieniądze, papiery wartościowe czy inne wartości majątkowe pochodzące z przestępstwa. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy to cały szereg działań podejmowanych w celu uniemożliwienia prowadzenia działalności przestępczej w tym zakresie – rządy, instytucje międzynarodowe, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne podejmują się inicjatyw, które chronią systemy finansowe przed wykorzystaniem ich w celu prania pieniędzy.

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zadbać o przeciwdziałanie praniu pieniędzy tak samo jak o ochronę danych osobowych czy bezpieczeństwo i higienę pracy. Jak spełnić wymogi prawne, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo finansowe firmy?

Automatyzacja procesów AML – jak zadbać o przeciwdziałanie praniu pieniędzy?

Odpowiedni system ochrony to najlepszy sposób na przestrzeganie obowiązków związanych z AML (ang. Anti Money Laundering), czyli przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Stosowanie się do restrykcyjnych wymogów pozwala na efektywne zwiększenie bezpieczeństwa finansowego firmy, a co za tym idzie – obniżenie ryzyka związanego z oszustwami finansowymi.

Przedsiębiorca powinien identyfikować ewentualne ryzyko związane z praniem pieniędzy, wdrażać i stosować środki bezpieczeństwa finansowego, gromadzić niezbędne dane i przekazywać je uprawnionym instytucjom. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy wspiera zestaw narzędzi AML – oprogramowanie pozwalające na sprawną analizę podmiotów oraz przeprowadzanych transakcji, a także generowanie raportów i zawiadomień do GIIF.

Kompleksowa ochrona zapewnia nie tylko wzrost bezpieczeństwa firmy i jej klientów, ale również zabezpieczenie na wypadek kontroli oraz zoptymalizowanie procesów zapewniających przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Dzięki temu przeciwdziałanie praniu pieniędzy nie stanowi problemu ani dla mikrofirm nastawionych na sprawne i tanie wypełnienie obowiązków ustawowych, ani dla większych przedsiębiorstw, które oczekują spersonalizowanych rozwiązań.