sobota, 08 lipiec 2023 06:56

Na czym polegają badania kultury organizacyjnej w firmie?

 badania kultury organizacyjnej w firmie badania kultury organizacyjnej w firmie Źródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license

To, w jaki sposób zorganizowane jest życie firmy, może odgrywać - i często odgrywa - kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości i funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa. Jedną z opcji weryfikacji tego aspektu są badania kultury organizacyjnej, których celem jest oznaczenie zrozumienie dominujących wartości, przekonań, norm i zachowań. Można w ten sposób uzyskać wiele cennych informacji, pomocnych przy identyfikacji mocnych stron, obszarów do poprawy i przewodnich zasad działania. Sprawdzamy, jak przebiega takie badanie kultury organizacyjnej.

1. Czym jest kultura organizacyjna?

2. Badania kultury organizacyjnej - korzyści

3. Jak zbadać kulturę organizacyjną?

Badanie kultury organizacji warto powierzyć ekspertom w tej dziedzinie, zwłaszcza, że w procesie bierze się pod uwagę wiele zmiennych.

Czym jest kultura organizacyjna?

Zanim jednak zaangażujemy się w badania kultury organizacyjnej, warto wiedzieć, czym ta kultura organizacji jest. Można stwierdzić, nieco uogólniając temat, że kultura organizacyjna odnosi się do zestawu wartości, przekonań, norm, zachowań i zwyczajów charakteryzujących daną organizację. Jest to swoista "osobowość" firmy, wpływająca na wszelkie sprawy wewnętrzne, w tym także na sposób, w jaki pracownicy komunikują się, podejmują decyzje i działają. Znajduje również odzwierciedlenie na poziomie zaangażowania pracowników.

Istnieją różne typy kultury organizacyjnej, którym jednak nie będziemy przyglądać się bliżej w tym tekście.

Badania kultury organizacyjnej - korzyści

Dlaczego warto badać kulturę organizacji? W różnych sytuacjach atuty procesu mogą prezentować się różnie, z reguły jednak można liczyć na:

  • możliwość zidentyfikowania wartości organizacji - poznanie podstawowych wartości, na których opiera się firma, pomaga w budowaniu jednolitej tożsamości organizacyjnej i zrozumieniu, czym firma jest i czym dąży.

  • zdiagnozowanie mocnych i słabych stron - co umożliwia skoncentrowanie się na obszarach do rozwoju oraz wykorzystanie mocnych stron w celu budowania przewagi konkurencyjnej.

  • lepsze zrozumienie pracowników - określenie, jakie wartości i normy są ważne dla pracowników. To z kolei umożliwia lepsze dostosowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi i motywacji pracowników.

  • poprawę efektywności i wyników - praca w kulturze organizacyjnej, która wspiera wartości zgodne z celami firmy, może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania pracowników, poprawy jakości pracy i osiągania lepszych wyników organizacyjnych.

Jak zbadać kulturę organizacyjną?

Istnieje wiele metod badania kultury organizacyjnej, w tym:

  • ankiety i wywiady: Przeprowadzenie ankiet lub wywiadów z pracownikami na różnych szczeblach organizacji może dostarczyć informacji na temat wartości, norm i oczekiwań obowiązujących w firmie.

  • analiza dokumentów: Badanie dokumentów organizacyjnych, takich jak misja, wizja, wartości, polityki i procedury, może ujawnić oficjalne normy i zasady działania w firmie.

  • obserwacje terenowe: Obserwacja bezpośrednia zachowań pracowników i interakcji między nimi może pomóc w zidentyfikowaniu nieformalnych norm i kultury panującej w organizacji.