środa, 06 kwiecień 2022 15:23

Nie otrzymałeś należnego wynagrodzenia za pracę? Sprawdź, co możesz zrobić.

porady prawne Płock porady prawne Płock pixabay

Praca na podstawie umowy, szczególnie tej o pracę, większości osób kojarzy się ze stabilizacją i bezpieczeństwem finansowym. W końcu wypłata powinna regularnie przychodzić na konto w czasie wskazanym w umowie. Co jednak zrobić, gdy pracodawca nie wypłacił należnego wynagrodzenia?

Brak wypłaty – co zrobić?

Kodeks Pracy wskazuje, że wynagrodzenie powinno być wypłacane raz w miesiącu, o czasie, który został ustalony między pracownikiem a pracodawcą, ale nie później niż w ciągu 10. pierwszych dni następnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku, gdy pracownik nie otrzyma wypłaty wynagrodzenia lub otrzymuje je z notorycznymi opóźnieniami, może dochodzić swoich praw poprzez:

  • zgłoszenie sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP);

  • zgłoszenia się o pomoc do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

  • wejście na drogę sądową;

  • domaganie się odszkodowania;

  • rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy prawnika, który poprowadzi sprawę lub przekaże istotne porady prawne Płock może liczyć zarówno na pomoc prawną adwokatów, prawników, jak i radców prawnych.

Pozew do sądu

W przypadku, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, często najlepszym rozwiązaniem jest dochodzenie swoich praw w sądzie. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika np. radcy prawnego lub adwokata. Warto pamiętać, że jeśli roszczenie nie przekracza 50 000 złotych, to pracownik nie ponosi żadnych kosztów sądowych. Gdzie złożyć pozew? Do sądu rejonowego, gdy kwota roszczenia nie przekracza 75 000 złotych, a gdy jest wyższa, to pozew należy złożyć w sądzie okręgowym.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Pracownik ma możliwość domagania się naprawienia szkody przez pracodawcę, czyli wypłacenia odszkodowania. Z takiej sytuacji można skorzystać, jeśli w wyniku braku wynagrodzenia, pracownik poniósł szkodę np. musiał zapłacić odsetki za nieterminowe opłacenie zobowiązań finansowych. W takim przypadku należy wykazać, że brak wypłaconego na czas wynagrodzenia bezpośrednio spowodował określoną szkodę. W przypadku braku porozumienia z pracodawcą spór o odszkodowanie rozstrzyga właściwy sąd pracy. Odszkodowanie przysługuje pracownikowi również, gdy rozwiąże on umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze względu na brak wypłaty. W takim przypadku wysokość odszkodowania równa jest wartości przysługującego za okres wypowiedzenia wynagrodzenia.