niedziela, 04 wrzesień 2022 09:39

Nieuczciwe polisolokaty – czy można zrezygnować z umowy ubezpieczenia?

rezygnacja z polisolokaty rezygnacja z polisolokaty Źródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license

Dlaczego nie warto decydować się na polisolokaty? Jak zrezygnować z polisolokaty, aby otrzymać 100% wartości rachunku? Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, znajdziesz je w dzisiejszym wpisie. Już teraz zapraszamy do szybkiego zapoznania się z jego treścią.

  1. Czym są polisolokaty?
  2. Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Polisolokaty miały być doskonałą alternatywą i przede wszystkim bezpieczną dla funduszy inwestycyjnych i lokat bankowych. Niestety rzeczywistość okazała się inna – polisolokata nie przynosi korzyści, a wręcz przeciwnie – generuje ogromne straty. Jak zlikwidować polisolokatę i odzyskać pieniądze? Zanim odpowiemy na to pytanie, przypomnijmy, czym dokładnie są polisolokaty i dlaczego nie warto się na nie decydować.

Czym są polisolokaty?

Polisolokata to połączenie ubezpieczenia na życie i tak zwane dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – w skrócie UKF. Czy takie połączenie jest dobre? Okazuje się, że nie, bo zamiast zysków, generuje same straty. Polisolokaty charakteryzują się długofalową inwestycją, koniecznością opłacania składek regularnie i stosunkowo dużymi opłatami, jeśli chodzi o zarządzanie polisą. Ponadto suma ubezpieczenia zależna jest od tego, jaką aktualnie wartość ma umowa. Osoby mające polisolokatę są narażone również na bardzo duże koszty rezygnacji. Ale to nie koniec wad, jakie mają polisolokaty. Do listy należy doliczyć fakt, że większość kapitału lokuje się podobnie jak w standardowym inwestycyjnym funduszu. A to oznacza, że część ta jest obarczona dużym ryzykiem. Ponadto ubezpieczyciele pobierają wysokie opłaty za samą obsługę polisy, bez względu na to, jaki jest wynik inwestycyjny.

Do wad polisolokaty zalicza się również to, że wiele polis opiera się na nienotowanych na rynku certyfikatach. Dodatkowo osoby mające polisolokatę nie mogą skorzystać z kapitału, jeśli dojdzie do nieoczekiwanej życiowej sytuacji – na przykład wypadku czy konieczności nagłego leczenia.

Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Jak odzyskać wszystkie pieniądze z polisolokaty? Zanim zaczniesz walczyć o sprawy finansowe, musisz w pierwszej kolejności wycofać się z polisy UKF. Według informacji podanych na stronie https://oplatylikwidacyjne24.pl/rezygnacja-polisolokaty/ pierwszym etapem rezygnacji jest złożenie wniosku o wykup polisy. Dokument taki razem z kserokopią dowodu osobistego należy przesłać na adres siedziby danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Kiedy już ubezpieczyciel otrzyma wniosek, dokona końcowej wyceny wykupu polisolokaty i poszczególnych jednostek. Potrącone zostaną również fundusze na opłatę likwidacyjną. Na szczęście tę opłatę likwidacyjną można odzyskać na drodze sądowej.

Jeśli chcesz odzyskać 100% wartości swojego rachunku, koniecznie skorzystaj z pomocy specjalistów. Dzięki temu całe postępowanie nie tylko będzie krótsze, ale i efektywniejsze. Ponadto specjalista to gwarancja, że w trakcie całej sprawy nie zostaną popełnione żadne błędy, które mogłyby uniemożliwić odzyskanie straconych pieniędzy.

Aby odzyskać pieniądze z polisolokaty, w sądzie należy udowodnić, że umowa klienta z UKF była przede wszystkim zawarta z konsumentem i zawiera takie postanowienia, które nie były indywidualnie uzgadniane. Ponadto należy udowodnić, że obowiązki konsumenta i jego prawa są sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszają interesy klienta. Jak widać, postępowanie sądowe bez odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia może skończyć się niekorzystnie dla zainteresowanego. Z tego powodu warto zdecydować się na pomoc specjalistów, którzy mają ogromne doświadczenie w tego typu sprawach.