niedziela, 29 listopad 2020 17:16

OC, AC, Assistance - zakres działania

Ubezpieczenie pojazdu Ubezpieczenie pojazdu

Na rynku ubezpieczeniowym działa wiele firm oferujących różnorodne polisy komunikacyjne. Klienci mogą więc wybrać produkt dostosowany do własnych potrzeb. Warto wiedzieć, jaki zakres ochrony obowiązuje w ramach poszczególnych świadczeń.

 

OC

Polisa odpowiedzialności cywilnej stanowi obowiązkowe świadczenie komunikacyjne. Odszkodowanie w ramach ubezpieczenia przysługuje kierowcy, który zobowiązany jest do naprawienia szkód wyrządzonych osobie trzeciej na skutek wypadku drogowego. OC nie stanowi produktu przypisanego do konkretnego pojazdu mechanicznego. W przypadku sprzedaży auta umowa przechodzi więc na nabywcę samochodu. Polisa OC gwarantuje finansowe wsparcie w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim w państwach, na terenie których znajdują się biura narodowe, będące sygnatariuszami Porozumienia Terytorialnego. Należy pamiętać, że zakres obowiązkowej polisy regulowany jest prawnie ustawą. Towarzystwo nie może więc odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku szkód powstałych na terenie państw wskazanych w oświadczeniu. W krajach należących do Sytemu Zielonej Karty wymagany jest Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy. Dokument można nabyć w Polsce lub w obrębie rejonów graniczących z RP.

AC

Autocasco stanowi dobrowolne świadczenie, którego zakres ochrony ustalany jest przez strony zawierające umowę. Polisę mogą nabyć właściciele aut, motocykli oraz innych pojazdów mechanicznych. Odszkodowanie w ramach AC przysługuje kierowcy w przypadku szkód powstałych na skutek:

  1. a) kolizji z uczestnikami ruchu drogowego,
  2. b) kradzieży,
  3. c) oddziaływania czynników atmosferycznych,
  4. d) zdarzeń losowych.

Zakres terytorialny dobrowolnych świadczeń komunikacyjnych zależy od ustaleń danej firmy oraz potrzeb klienta zawierającego umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym. AC w podstawowej wersji obejmuje szkody powstałe na terenie RP. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty środków finansowych w przypadku kradzieży auta w Rosji lub na Ukrainie. Przed zakupem świadczenia warto więc zapoznać się z OWU.

Assistance

Ubezpieczenie stanowi dodatkowe wsparcie oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe wraz z obowiązkową polisą komunikacyjną i świadczeniem AC. Assistance gwarantuje dostęp związanych z likwidacją szkód lub awarii auta, które uległo kolizji drogowej. W ramach świadczenia właścicielowi pojazdu przysługuje prawo do skorzystania z:

  1. a) profesjonalnej pomocy specjalistów odpowiedzialnych za wymianę koła;
  2. b) odszkodowania obejmującego koszty transportu samochodu do zakładu serwisowego;
  3. c) możliwości poruszania się zastępczym środkiem komunikacyjnym.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują swoim klientom całodobowe wsparcie w sektorze prawnym, technicznym, medycznym lub informacyjnym. Należy jednak pamiętać, że zakres ochrony jest ograniczony terytorialnie. Podstawowe wsparcie przysługuje klientom, których pojazd uległ awarii w RP.

Polisy komunikacyjne stanowią świetne zabezpieczenie pojazdu w przypadku awarii lub kolizji. Warto więc skorzystać z oferty dostępnej na stronie internetowej ubezpiecz-pojazd.pl, by móc zakupić odpowiedni produkt.