środa, 23 listopad 2022 15:14

Praca jako higienistka stomatologiczna – jak uzyskać wykształcenie?

higienistka stomatologiczna Kraków higienistka stomatologiczna Kraków Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Aby pracować w zawodzie higienistki stomatologicznej, konieczne jest przede wszystkim posiadanie odpowiedniego wykształcenia. W jaki sposób można je uzyskać? Zobacz, gdzie można uczyć się w tym kierunku i jakie wymogi trzeba wtedy spełnić!

Czym zajmuje się higienistka stomatologiczna?

Higienistka czy higienista stomatologiczny jest osobą, która zajmuje się prowadzeniem czynności w ramach profilaktyki i leczenia stomatologicznego w zakresie wskazanym w przepisach.

Wśród czynności, które mogą być prowadzone przez higienistkę stomatologiczną, znajdują się między innymi:

  • przeprowadzanie przeglądów jamy ustnej
  • wykonywanie czynności higienicznych, na przykład jak czyszczenie zębów, ich higienizacja
  • prowadzenie czynności ochronnych, na przykład jak fluorowanie, lakowanie zębów
  • przygotowywanie materiałów, narzędzi dla stomatologa
  • asystowanie stomatologowi podczas prowadzonych czynności
  • instruowanie pacjentów na temat prawidłowej higieny jamy ustnej

Jakie wykształcenie musi mieć higienistka stomatologiczna?

Higienistka stomatologiczna, by rozpocząć pracę na swoim stanowisku, musi posiadać odpowiednie wykształcenie kierunkowe.

Obecnie wykształcenie to można uzyskać w szkołach policealnych, dlatego też nie są konieczne studia wyższe. Podczas nauki w szkole policealnej można uzyskać kompleksowe przygotowanie pod kątem teoretycznym oraz praktycznym do pracy.

Osobom zamierzającym rozpocząć pracę jako higienistka stomatologiczna Kraków również daje dostęp do szkół policealnych, w których prowadzona jest edukacja w tym kierunku.

Kto może zapisać się na zajęcia w szkole policealnej?

Szkoły policealne nie mają szczególnych wymagań związanych z podjęciem nauki, dlatego też są one dostępne również dla osób, które nie mają specjalnego przygotowania.

Podstawowym wymogiem, jaki należy spełnić, jest w tym przypadku posiadanie wykształcenia średniego. Nie trzeba jednak mieć zaliczonej matury, dlatego też naukę mogą podjąć też te osoby, które do niej nie podeszły albo jej nie zaliczyły.

Również konieczne jest spełnienie kilku dodatkowych wymogów, a dokładnie jest to posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia poświadczone zaświadczeniem lekarskim, przekazanie do szkoły wniosku wraz ze zdjęciami, okazanie dokumentu tożsamości.

Zatem te osoby, które chciałyby pracować w charakterze higienistki stomatologicznej w gabinecie czy klinice stomatologicznej, muszą wcześniej uzyskać odpowiednie wykształcenie. Obecnie jest to możliwe także w szkołach policealnych – również przez osoby bez zaliczonej matury.