czwartek, 22 lipiec 2021 20:27

Projekty architektoniczne – czym różnią się od projektów budowlanych?

projekt architektoniczny projekt architektoniczny pixabay

Wybudowanie własnej nieruchomości nie jest możliwe bez projektu domu, czyli dokumentacji zawierającej informacje o stosowanych technologiach, rysunki techniczne i opis budynku.

 

Projekty architektoniczne i projekty budowlane to pojęcia niekiedy używane zamiennie, jednak warto wiedzieć, że wbrew pozorom nie oznaczają tego samego. Jak odróżnić projekt architektoniczny od budowlanego?

Czym jest projekt architektoniczny?

Projekty architektoniczne to tak naprawdę projekty architektoniczno-budowlane, które według ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku mają określać funkcję, formę i konstrukcję budynku, a także jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz rozwiązania techniczne i materiałowe. Taki projekt umożliwia zwizualizowanie przyszłego wyglądu nieruchomości, dlatego musi uwzględniać zarówno rzuty budynku, elewacji i fundamentów, jak i opisy zastosowanych technologii i konstrukcji domu.

W praktyce projekt architektoniczny może być projektem gotowym, czyli dokumentem do sprzedaży masowej albo projektem indywidualnym, gdzie to klient ma wpływ na finalny kształt budynku. Indywidualne projekty architektoniczne wykonywane są na specjalne życzenie danego inwestora, a rozkład pomieszczeń, liczba kondygnacji, zastosowane technologie czy rodzaj materiałów budowlanych zależą od jego potrzeb i oczekiwań.

Projekt architektoniczny a projekt budowlany

Chociaż projekt architektoniczny i budowlany to pojęcia często stosowane zamiennie, nie są one tożsame. Zgodnie z regulacjami prawnymi projekt architektoniczny stanowi część projektu budowlanego, który tworzy zbiór dokumentów i projektów wymagających prawnego zatwierdzenia. Oznacza to, że projekt architektoniczny staje się projektem budowlanym dopiero w momencie, gdy spełni wszelkie ustawowo określone wymogi i zostanie przystosowany do decyzji o warunkach zabudowy bądź miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Poza projektem architektonicznym projekt budowlany zawiera także projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny, wszystkie niezbędne pozwolenia i opinie oraz opcjonalne oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą. Z kolei projekt architektoniczny uwzględnia układ przestrzenny obiektu, jego parametry techniczne, rozwiązania materiałowe, opinie geotechniczne, charakterystykę ekologiczną i informacje o wyposażeniu technicznym budynku (np. źródło ogrzewania).