środa, 14 październik 2020 08:55

Rozliczanie czasu pracy - 6 niezbędnych pojęć

Contract Administration Contract Administration

Outsourcing kadr to częste udogodnienie wykorzystywane przez firmy z różnorodnych sektorów gospodarczych. Jednym z rozwiązań oferowanych przez podmioty zewnętrzne jest system rozliczania czasu pracy. Warto wiedzieć, jakie czynniki brane są pod uwagę w tym procesie.

 

1.     Okres rozliczeniowy

Liczony w tygodniach lub miesiącach czas, którego długość uzależniona jest od regulaminu, obowiązującego w danym przedsiębiorstwie. U jednego pracodawcy dla poszczególnych komórek organizacyjnych lub zatrudnionych jednostek mogą obowiązywać różnorodne okresy rozliczeniowe. Ich optymalna długość szacowana jest w granicach dwunastu miesięcy. Okres rozliczeniowy to czas, na który planuje się wykonywanie czynności zawodowych przez daną osobę przy zachowaniu ochronnych przepisów, wynikających z oficjalnych ustaleń prawnych. 

2.     Doba pracownicza

Dwadzieścia cztery godziny liczone od momentu rozpoczęcia przez jednostkę wykonywania czynności służbowych. Ustalenie to wynika z 128. artykułu Kodeksu Pracy.

3.     Pora nocna

Obejmuje osiem godzin, przypadających między godzinami 21:00 – 7:00. W oficjalnych przepisach okres ten określany jest ramowo. Pracodawca ma więc obowiązek dokładnego ustalenia, które osiem godzin w wyżej opisanym przedziale stanowi u niego pora nocna.

4.     Czas pracy

To okres, w którym dana osoba pozostaje do dyspozycji zarządzającego w zakładzie lub innym miejscu, w którym wykonywane są czynności zawodowe. Do zaliczenia czasu pracy niezbędna jest zatem obecność jednostki w wyznaczonym obszarze. Okres wykonywania czynności zawodowych obejmuje także przerwy oraz różnorodne szkolenia. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej:  https://www.ca-staff.eu/uslugi/rozliczanie-czasu-pracy.

5.     Wymiar czasu pracy

To liczba godzin, które dana osoba musi przepracować zgodnie ze swoim etatem. Algorytm wymiaru przewiduje Kodeks Pracy w 130. artykule. Według tego zapisu nominał stanowi pochodną liczby tygodni i dni roboczych w okresie rozliczeniowym. Regulacja prawna uwzględnia także tygodniowe i dobowe normy czasu pracy.

6.     Harmonogram

To czterotygodniowy plan obowiązkowych czynności dla  osoby zatrudnionej, wydawany w formie pisemnej lub elektronicznej. Harmonogram uwzględnia szczegółowy rozkład czasu pracy, wynikający z regulaminu obowiązującego w danym zakładzie. Plan ten określany jest także jako grafik. Harmonogram powinien trafić do pracownika siedem dni przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych w okresie, na który rozkład został przygotowany.

Rozliczanie czasu pracy należy do usług świadczonych przez Contract Administration i wchodzi w zakres sektora outsourcingu kadr. Współpracując z podmiotem zewnętrznym, można uzyskać dostęp do profesjonalnego programu RCP.  Dzięki temu czynności kadrowe mogą ulec efektywnej automatyzacji. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.ca-staff.eu/uslugi/outsourcing-kadr.