sobota, 30 kwiecień 2022 12:43

Ślub z obcokrajowcem od strony prawnej

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Prawnik z Garwolina Prawnik z Garwolina pexels

W dobie otwartych granic, wielu możliwości komunikacji i szybkich podróży, coraz częściej zawiązują się pary o różnych obywatelstwach. Wiele osób planuje wspólne życie z obywatelem innego kraju. Jak wygląda zawieranie małżeństwa z obcokrajowcem? Jakich formalności należy dopełnić i czy jest to trudne?

  • Małżeństwo z obcokrajowcem – jak przebiegają formalności?

Sam proces zawierania małżeństwa z obcokrajowcem nie różni się do ślubu z obywatelem Polski. Również formalności są zbliżone. Osoba z obywatelstwem polskim powinna dostarczyć odpis skrócony aktu urodzenia. W przypadku osoby po rozwodzie lub owdowiałej, należy dostarczyć odpis aktu małżeństwa oraz orzeczenie sądu lub akt zgonu małżonka.

  • Obywatel innego kraju – jakie formalności musi spełnić?

W przypadku osoby nie będącej obywatelem Polski istnieje kilka dodatkowych wymogów:

  • Oświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa.
  • Dokument o braku przeciwwskazań.
  • Odpis aktu urodzenia.
  • Tłumaczenia przedstawionych dokumentów.

Oświadczenia o braku przeciwwskazań dokonuje pisemnie sam obcokrajowiec. Należy je jednak potwierdzić odpowiednim dokumentem.

  • Brak przeciwwskazań do małżeństwa – jak zdobyć dokument?

Dokument poświadczający możliwość zawarcia małżeństwa określa czy w kraju pochodzenia obcokrajowca nie występują przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego, w szczególności trwające małżeństwo. W celu potwierdzenia braku przeciwwskazań należy skontaktować się z konsulatem lub ambasadą. 

  • Kiedy nie trzeba składać dokumentów?

W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, sąd może odstąpić od obowiązku złożenia dokumentów przez obywatela innego państwa. Dzieje się tak wówczas, gdy w kraju pochodzenia obcokrajowca trwa wojna lub istnieją inne obiektywne trudności. 

Na wniosek cudzoziemca odbywa się wówczas postępowanie nieprocesowe, w którym sąd może go zwolnić od obowiązku przedstawienia dokumentów. 

  • Obecność tłumacza – kiedy jest potrzebna?

Oprócz tłumaczeń niezbędnych dokumentów, należy również zadbać o możliwość porozumienia się z obcokrajowcem w trakcie ceremonii zawarcia małżeństwa. Jeżeli cudzoziemiec nie włada biegle językiem polskim, należy zadbać o obecność tłumacza.

  • Usługi prawne – pomoc w dopilnowaniu formalności

Chcąc mieć pewność, że cała procedura przebiegnie szybko i bez trudności, warto skorzystać z usług prawniczych np. Prawnika z Garwolina.

Zarówno pozyskanie dokumentów, jak i wnioskowanie do sądu o odstąpienie od ich składania, to typowe procedury wykonywane przez prawników. Żeby nie przedłużać czasu oczekiwania na zawarcie małżeństwa, wszystkie one powinny być wykonane z najwyższą starannością.