poniedziałek, 30 styczeń 2023 17:27

Upadłość konsumencka bez tajemnic

upadłość osób fizycznych upadłość osób fizycznych Źródło: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/

Upadłość konsumencka to termin, który niemal każdy zna, ale nie do końca wie, do czego się on odnosi. Kiedy mowa o upadłości konsumenckiej mamy na myśli sytuację, w której osoba fizyczna, która nie prowadzi żadnej firmy, jest niewypłacalna.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zgodnie z literą prawa, jest procedurą umożliwiającą oddłużenie w ramach realnego do wykonania planu spłaty, co często wiąże się z częściowym umorzeniem zobowiązań. W szczególnych przypadkach procedura ta przewiduje całkowite umorzenie zobowiązań. Jest to rozwiązanie idealne dla osób, które nie są w stanie spłacać zobowiązań względem wierzycieli. Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej możemy przystąpić, kiedy nie jesteśmy w stanie dłużej spłacać rat kredytu, opłacać czynszu, czy regulować opłat za prąd i gaz. Choć jest to rozwiązanie, które pojawiło się stosunkowo niedawno, to korzysta z niego coraz więcej osób. Co warto wiedzieć o upadłości osoby fizycznej i jak upadłość konsumencka przebiega w mieście Wrocław?

Korzyści płynące z upadłości konsumenckiej

Bankructwo i niewypłacalność firm jest zjawiskiem społecznie znanym. Sytuacje, w których biznesowe przedsiębiorstwa popadają w długi i nie są w stanie na siebie zarobić, nie są niczym nadzwyczajnym. Następuje ogłoszenie upadłości, porozumienie z wierzycielami i podział majątku przeznaczanego na spłatę zadłużenia. Takie sytuacje mogą się także przytrafić osobie prywatnej, która ogłoszenie upadłości konsumenckiej uzna za sytuację konieczną wynikającą z problemów finansowych i zwróci się z tym do sądu. Upadłość konsumencka niesie za sobą szereg korzyści. Po pierwsze pojawia się możliwość spłaty zadłużenia na stosunkowo komfortowych warunkach. Jak czytamy na stronie Wrocławskiej kancelarii specjalizującej się w upadłości osób fizycznych https://upadlosckonsumenta24.pl/, ogłoszenie upadłości konsumenckiej to także zatrzymanie rosnących odsetek. W przypadku ogłoszenia upadłości przez konsumenta dochodzi do realnej możliwości spłaty wierzycieli i całkowitego oddłużenia. Wraz z chwilą ogłoszenia upadłości wstrzymane zostaje postępowanie windykacyjne, egzekucyjne oraz sądowe. Dzięki przywilejowi upadłości konsumenckiej możemy zabezpieczyć swoją rodzinę i najbliższych.

Ogłaszamy upadłość konsumencką krok po kroku

Na samym początku drogi musimy wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości. Składamy go do sądu wraz z pełną dokumentacją dotyczącą majątku osoby chcącej ogłosić upadłość. Kiedy rozpocznie się postępowanie upadłościowe dojdzie do zatrzymania toczących się postępowań windykacyjnych i spłat zadłużenia. Krok trzeci to likwidacja majątku, inaczej nazywana ogłoszeniem masy upadłościowej i powołanie syndyka. W kolejnym kroku sąd ustala szczegóły planu spłaty wierzycieli i zadłużenia, które pozostało, pomimo likwidacji majątku. Krok ostatni to całkowite oddłużenie (po wywiązaniu się z planu spłaty), a więc sytuacja, w której osoba fizyczna może odbudować majątek, otworzyć działalność, a nawet wziąć kredyt. Cała procedura związana z upadłością konsumencką twa zazwyczaj około 2 lata. Oczywiście jest to okres umowny, bowiem sytuacja każdego dłużnika jest inna. Na okres ten wpływa ilość wierzycieli, rodzaj, a także wielkość posiadanego majątku.

Co zawiera wniosek o upadłość konsumencką

Wypełniając wniosek o upadłość konsumencką musimy podać swoje dane osobowe i przedstawić, jak wygląda nasza sytuacja finansowa. Podajemy numer PESEL i dane adresowe, które umożliwią przypisanie naszej sprawy do odpowiedniego sądu upadłościowego. Do wniosku dołączamy wykaz naszego majątku wraz z podaniem jego lokalizacji. W dokumentacji powinna znaleźć się także szacunkowa wycenia poszczególnych elementów. Możemy stworzyć ją sami w oparciu o ceny podane na portalach sprzedażowych lub skorzystać z fachowej porady. We wniosku powinny znaleźć się także informacje na temat hipoteki, czy zastawu. Do dokumentów dołączmy również deklarację o swoich przechodach i kosztach życia. Ważnym elementem wniosku jest także uzasadnienie przyczyn naszej niewypłacalności.