poniedziałek, 26 październik 2020 15:07

W jakich przypadkach warto skorzystać z outsourcingu usług prawnych?

outsourcing usług prawnych outsourcing usług prawnych

Współpraca z zewnętrznymi podmiotami to nowoczesne i efektywne rozwiązanie, stanowiące sposób na zaoszczędzenie środków finansowych przedsiębiorstwa. Outsourcerzy starają się bowiem dostosować swoje usługi do zapotrzebowania danej firmy i jej sytuacji rynkowej. Jednym z obszarów outside-resource-using może być sektor prawny.

Profesjonalne doradztwo

Współpraca z podmiotem zewnętrznym oparta jest na zasadach synergii. Outsourcer odpowiada za konkretny dział lub jednostkę przedsiębiorstwa, nie stanowiąc jednak organu kontrolnego. Właściciel firmy ma więc pełny dostęp do dokumentacji oraz prowadzonych działań. Firmy outsourcingowe oferują swoim partnerom kompleksowe wsparcie w dziedzinie prawa pracy. Podstawę usługi stanowią polskie i międzynarodowe regulacje. Zakres działań obejmuje m.in. asystowanie przy zatrudnianiu pracowników, wsparcie w procesie redukcji personelu, przygotowanie regulacji wewnątrzzakładowych, pomoc w kształtowaniu struktur wynagrodzeń, regulowanie zakazu konkurencji itd. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej https://www.tgc.eu/prawo-pracy.

Obsługa cudzoziemców

Właściciele firm często decydują się na zatrudnienie obcokrajowców. W postępowaniu tym należy jednak pamiętać o dopełnieniu odpowiednich formalności i uiszczeniu opłat zależnych od okresu, w którym dana osoba ma sprawować określone stanowisko. W przypadku współpracy z podmiotem zewnętrznym wszystkie wymagane operacje zostają przeprowadzone przez partnera posiadającego wiedzę w sektorze obowiązujących regulacji prawnych. Outsourcer wspomaga przedsiębiorcę w procedurach, umożliwiających uzyskanie zezwolenia na pracę obcokrajowca oraz karty pobytu. Usługa ta dotyczy firm, które chcą zatrudnić osoby z Unii Europejskiej i poza nią. Partner może również umożliwić pobyt rodziny cudzoziemca w Polsce. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.tgc.eu/obsluga-cudzoziemcow.

Outsourcing usług prawnych to rozwiązanie zaliczane do nowoczesnych modeli biznesowych. Przed podjęciem współpracy z podmiotem zewnętrznym warto jednak wejść na stronę internetową firmy tgc.eu, by wybrać opcję dostosowaną do własnych potrzeb i preferencji.