piątek, 26 listopad 2021 18:54

Windykacja długów – co to takiego?

windykacja długów windykacja długów pixabay

Jeśli masz problem z odzyskaniem pieniędzy od swojego dłużnika i nie możesz nawiązać z nim żadnego kontaktu, windykacja może pomóc Ci rozwiązać ten problem.

Terminem tym określa się cały szereg działań, mających na celu zmotywowanie kontrahentów do terminowych płatności. Mogą one znacznie przyspieszyć i ułatwić dogadanie się oraz podpisanie ugody. Dowiedz się, na czym polegają najskuteczniejsze sposoby na to, aby zmusić Twojego dłużnika do oddania należności.

 

Rodzaje windykacji

Każda windykacja zaczyna się od podjęcia próby kontaktu z dłużnikiem. Przeprowadzenie rozmowy ma na celu ustalenie przyczyny opóźnienia zapłaty. Bardzo często zadłużenie wynika nie ze złej woli, a z braku posiadania wystarczającej kwoty. W takim wypadku można spokojnie negocjować podpisanie ugody lub przesunięcie terminu płatności. Jeśli nie jest to możliwe, podejmuje się inne działania, które podzielone są na:

  • windykację miękką, która nie wiąże się jeszcze z procesem sądowym; polega ona na motywowaniu dłużnika do spłaty za pomocą kontaktów telefonicznych lub osobistych; windykacja miękka może też obejmować zawiadomienia o możliwości skierowania sprawy na drogę sądową,
  • windykację twardą, w którą zaangażowany jest już sąd; stosuje się ją, kiedy dłużnik nie wykazuje chęci współpracy; konieczna może okazać się w tym wypadku obsługa prawna; proces może zakończyć się wydaniem nakazu zapłaty lub zwrotu dóbr,
  • windykację egzekucyjną, prowadzoną przez wyznaczonego komornika; na mocy sądowego nakazu komornik może zająć część majątku lub pensji.

W przypadku skutecznych działań dłużnik może zostać obciążony kosztami całego procesu. Wymienione trzy fazy windykacji stosuje się zarówno w przypadku osób prywatnych, jak i w ściąganiu długów od przedsiębiorstw i spółek. Dokładny charakter podjętych działań zależy od tego, czy planowana jest dalsza współpraca z kontrahentem.

Ile trwa windykacja?

Najważniejsze jest, aby proces windykacji zacząć tak wcześnie, jak to możliwe. Znacznie zwiększy to szanse na polubowne i szybkie rozwiązanie całej sprawy. Według badań najefektywniejsze są próby odzyskania świeżych długów, nie starszych niż trzy miesiące. Po rozpoczęciu działań windykacyjnych czas przeznaczony na ich zakończenie zależy od wielu czynników. Im dalszy etap postępowania, tym dłużej trwa. W skrajnych przypadkach wywalczenie swoich pieniędzy może zająć nawet kilka lat.

Firmy windykacyjne

Wszystkimi działaniami windykacyjnymi mogą zająć się specjalne kancelarie. Niektóre z nich oferują model płatności polegający na odliczaniu prowizji od wartości odzyskanej kwoty, wyłącznie w wypadku powodzenia procesu. Profesjonalne firmy takie jak Hadyński Inkaso oferują szeroką gamę najskuteczniejszych narzędzi windykacyjnych na rynku. Przy ich wykorzystaniu, nawet najtwardszy dłużnik znajdzie się w końcu w momencie, kiedy dalsze funkcjonowanie w biznesie i życiu prywatnym, będzie niemożliwe.

Samodzielna windykacja

Nie ma żadnych prawnych regulacji, które zabraniają prób odzyskania długu na własną rękę. Brak kosztów może bardzo zachęcać do takich działań, ale decyzję o ich podjęciu warto jest dwa razy przemyśleć. Brak znajomości przepisów i niewystarczające umiejętności negocjacyjne mogą bardzo przeszkodzić w odzyskaniu swoich pieniędzy. Stosunkowo nową i bezpieczną formą osobiście prowadzonej windykacji jest wystawianie ocen na portalach społecznościowych. W innych czynnościach lepiej poszukać wsparcia specjalistów.