wtorek, 15 marzec 2022 13:06

Zdalny Development Center odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku pracy

Development Center Development Center pixabay

Zmiany występujące we współczesnym świecie mają bardzo dynamiczny charakter. Stawia to wiele wyzwań zarówno przed pracownikami, jak i kadrą menadżerską.

Miliony informacji pojawiających się każdego dnia, zaskakujące zdarzenia, konieczność pracy zdalnej, pracy na odległość wymagają trafnych wyborów. Czego się uczyć? Jakie kompetencje i talenty pracowników rozwijać? Czego się oduczyć? – Developmnet Center pomaga odpowiedzieć na powyższe pytania.

 

Na czym polega Developmnet Center?

Tę metodę oceniania kompetencji pracowników często wykorzystuje się wobec osób zajmujących kierownicze stanowiska, ale nie jest to regułą. Development Center pozwala niejako wyznaczyć punkt wyjścia, a następnie określić kierunek rozwoju i opracować plan jego realizacji. Sesję DC poprzedza wyznaczenie kompetencji, które będą oceniane i kryteriów ocen. Następnym krokiem jest wybór odpowiednich narzędzi spośród dostępnych, takich jak:

  • case studies,
  • testy wiedzy,
  • dyskusje grupowe,
  • symulacje,
  • prezentacje,
  • sprawdziany umiejętności.

Kiedy wszystkie teoretyczne założenia są opracowane, przychodzi czas na przeprowadzenie badania. Sesja DC kończy się raportami asesorów, zawierającymi ocenę danej kompetencji, a także analizę mocnych i słabych stron pracownika. Znajdują się w nim również zalecenia odnośnie kompetencji, które warto rozwijać. Na tej podstawie uczestnik DC tworzy w porozumieniu z przełożonym i/lub asesorem swój indywidualny plan rozwoju.

Kiedy potrzebny jest zdalny Developmnet Center?

Ocena kompetencji DC może być przeprowadzona również wówczas, gdy bezpośrednie działanie jest niemożliwe. Sprawdzi się w planowaniu rozwoju pracowników i zespołów w pracy zdalnej lub hybrydowej. Co więcej, Development Center Online ma wyższą skuteczność w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Istnieje wiele firm gdzie doświadczeni asesorzy przeprowadzają profesjonalne sesje DC online, np. BizYou – nie trzeba obciążać tym własnego działu HR, który być może nie jest jeszcze tak biegły w działaniach na odległość.

Skąd Development Center online ma tak wysoką trafność pomiaru?

Obecnie wiele zadań wykonywanych jest na odległość. Chociaż  pracujemy w jednym biurze, to nie mamy ze sobą bezpośredniego kontaktu. Sprawdzając kompetencje zdalnie, można uzyskać faktyczny obraz tego jak funkcjonuje komunikacja w zespole, czy współpraca i planowanie jest skuteczne, czy poszczególni członkowie zespołu nie mają problemów z samoorganizacją. Warto, więc skorzystać z DC online, chociaż w rzeczywistości jest to metoda, która zawsze będzie dobrym początkiem w rozwoju pracowników.

Korzyści płynące z tej metody

Kluczowym pozytywem płynącym ze stosowania DC jest przede wszystkim rozwój pracowników. Metoda ta charakteryzuje się indywidualnym podejściem do ludzi/zespołów. Ma to niesamowity wpływ na motywację i zaangażowanie poszczególnych osób w rozwój całej organizacji. Dodatkowo przygotowane plany rozwoju są ambitne, a jednocześnie realistyczne. Dzięki DC decyzje personalne np. w procesie rekrutacji są bardziej sprawiedliwe, bo oparte na rzeczywistych umiejętnościach i talentach pracownika lub menadżera.

Badania Development Center pozwalają minimalizować ryzyko porażki zespołom, które stają przed wielkimi wyzwaniami. Pomagają dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. A ich uczestnicy zyskują szansę na rozwój zawodowy przy równoczesnym zwiększeniu samoświadomości.