poniedziałek, 26 wrzesień 2022 10:25

Zgrzewarki w.cz. laminują szybciej, skuteczniej i taniej

zgrzewarki zgrzewarki pixabay

Laminowanie o częstotliwości radiowej (RF) to niedawno opracowana technologia, której możliwości i uniwersalność działania przyjmowane są z niezwykłym entuzjazmem przez firmy produkcyjne i usługowe.

Dzięki nowej metodzie działania udało się znacznie zmniejszyć potrzebę energochłonnego wygrzewania laminowanych materiałów. Laminowanie, w którym stosuje się zgrzewarki w.cz, wykorzystuje ogrzewanie dielektryczne o częstotliwości radiowej do bezpośredniego podgrzewania polimerowych przekładek, które są używane do laminowania szyb samochodowych, paneli słoneczne, plandek samochodowych i wielu innych materiałów.

Bezpośrednie ogrzewanie praktycznie eliminuje zależność od przewodności cieplnej dla wymiany ciepła, która jest nieodłączną cechą tradycyjnego laminowania. Technologia zgrzewarki w.cz. została wykorzystana również do laminowania jednoszybowych laminatów szklanych w czasie krótszym od jednej minuty. Dzięki tej metodzie wielowarstwowe przezroczyste panele ochronne (do 8 cm cali grubości) można laminować w zaledwie pięć minut.

Oszczędność, jaką zapewniają zgrzewarki w.cz.

Każdy użytkownik z satysfakcją odnotowuje fakt, że w porównaniu z czasem laminowania tradycyjnymi metodami, zgrzewarki w.cz. pozwalają na zaoszczędzenie około 90% czasu i energii potrzebnej na przeprowadzenie całego procesu. Testy jakościowe materiałów laminowanych tą metodą potwierdziły, że właściwości i wydajność spełnia lub przewyższa jakość materiałów uzyskiwanych metodą tradycyjną. Laminowanie w.cz. może obniżyć koszty laminatów o wysokiej wartości, jednocześnie poprawiając jakość produktu, wydajność energetyczną i umożliwiając szybką produkcję pod zamówienie dla różnych laminatów.

Co nowego wnoszą do procesu laminowania zgrzewarki w.cz.?

Laminowanie różnych materiałów stosowane jest już od pewnego czasu. Co zatem sprawia, że warto przestawić się na nowoczesne maszyny i odejść od starych technologii? Co sprawia, że zgrzewarki w.cz. są tak znaczącą ewolucją, o ile nie rewolucją na rynku produkcyjnym i usługowym? Okazuje się, że zgrzewanie za pomocą wysokiej częstotliwości jest najlepszą z dotychczas poznanych metod łączenia różnych materiałów, a szczególnie PVC i PU. Uzyskany w ten sposób zgrzew wykazuje się znacznie większą odpornością i wytrzymałością, niż te, które zostały wykonane poprzednimi metodami – zgrzewaniem za pomocą rozgrzanego powietrza, gorącego klina lub przy pomocy zgrzewania impulsowego. W niektórych zastosowaniach równie ważne jest to, że zgrzew uzyskany w ten sposób jest wodoszczelny i hermetyczny.

Jak zgrzewarki w.cz. wypadają w porównaniu z innymi metodami laminowania?

Laminowanie o częstotliwości radiowej (RF) to nowy patent na energooszczędną technologię z obiecującymi wynikami w eliminowaniu potrzeby wstępnego wygrzewania laminowanych materiałów. Wygrzewanie jest zwykle wąskim gardłem w laminowaniu różnych materiałów i poza dużym zużyciem energii ma jeszcze kilka innych wad. Zgrzewarki w.cz radykalnie skracają czas i zmniejszają ilość energii potrzebnej do przeprowadzenia procesu. Uzyskują to dzięki bezpośredniemu ogrzewaniu materiałów międzywarstwowych, zamiast polegać na przewodzeniu ciepła przez warstwy strukturalne. W rezultacie procesy wymagające kilku godzin w autoklawie są skrócone do kilku minut przy użyciu zgrzewarki w.cz.

W porównaniu do zgrzewarek ultradźwiękowych, zgrzewarki w.cz, pracują znacznie ciszej, nie wydając irytującego dźwięku, który w dłuższym okresie może być przyczyną wielu problemów zdrowotnych wśród obsługujących je pracowników. Co równie istotne, zgrzewarki ultradźwiękowe nie mogą pracować na tak dużych powierzchniach i potrafią łączyć ze sobą laminaty złożone maksymalnie z dwóch warstw.

Zgrzewarki impulsowe również nie wytrzymują porównania ze zgrzewarkami w.cz. Najważniejszym ograniczeniem jest maksymalna szerokość obrabianego materiału, która nie może przekraczać szerokości ramienia zgrzewarki. Efekt laminowania może również zostać zakłócony przez nagrzewanie się narzędzia. Nierównomierność obróbki może wywoływać niepożądane efekty, szczególnie w trudnych warunkach fizykochemicznych.