piątek, 20 sierpień 2021 07:00

Dlaczego odnawialne źródła energii są tak ważne?

Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii Zdjęcie autorstwa Los Muertos Crew z Pexels

Odnawialne źródła energii inaczej nazywane są alternatywnymi. Zaliczają się do nich: energia wiatrowa, energia promieniowania słonecznego, energia geotermalna czy energia z biomasy. w dłuższej perspektywie są one niewyczerpane i nie da się do końca zużyć zasobów tychże źródeł energii.

Ostatnie lata pokazały jak ważne dla środowiska oraz klimatu naszej planety są alternatywne źródła energii elektrycznej. Możemy zobaczyć na własne oczy rozwój tej dziedziny, z każdym dniem coraz więcej gospodarstw montuje panele fotowoltaiczne, aby samodzielnie generować prąd. Na polach natomiast powstaje coraz więcej wiatraków produkujących energię elektryczną.

 

Czym są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii to w pełni ekologiczne oraz przyjazne dla środowiska sposoby pozyskiwania energii elektrycznej z jej naturalnych zasobów. Ich ogromną zaletą jest to, że nie ma możliwości, aby kiedykolwiek się wyczerpały, a ich zasoby nigdy się nie uszczuplają. Energia wytwarzana z takich źródeł nie wyzwala do atmosfery żadnych szkodliwych substancji, które mogłyby zachwiać równowagę klimatyczną lub ekologiczną.

Energia słoneczna pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej za pośrednictwem włókien krzemowych, z których tworzy się panele fotowoltaiczne produkujące prąd elektryczny, którego możemy używać w gospodarstwach domowych. Innym sposobem na pozyskiwanie energii elektrycznej za pomocą alternatywnych źródeł jest energia wiatrowa. Coraz częściej możemy zaobserwować występowanie farm wiatrowych na terenie naszego kraju. To właśnie one przetwarzają energię wiatrową w prąd elektryczny, którym możemy zasilać urządzenia elektryczne w naszych domach.

Energię elektryczna możemy pozyskiwać również za pośrednictwem wody. Spiętrzona woda wytwarza energię kinetyczną, która przetwarzana jest w elektrowniach wodnych w prąd elektryczny. Kolejnym źródłem energii może być biomasa, czyli inaczej to co zostaje po dokonaniu się procesów biodegradacji wszelkich substancji jakie pochodzą od zwierząt i roślin. To źródło energii jest stosowane głównie do wytwarzania ciepła, jednak robionych jest coraz więcej prób wytworzenia za ich pośrednictwem energii elektrycznej.

Najmniej popularnym w naszym kraju sposobem przetwarzania energii w prąd jest energia geotermalna, która wymaga do przedostania się na bardzo duże głębokości wnętrza ziemi. Do pobrania energii z wnętrza ziemi potrzebne jest wykonanie bardzo głębokich odwiertów, które pozwolą jej się wydostać.

Jakie korzyści płyną z korzystania z alternatywnych źródeł energii?

Jedną z największych korzyści jakie generują alternatywne źródła energii jest to, że państwa, które z nich korzystają są niezależne od dostaw surowców przetwarzanych na energię, sprowadzanych z innych krajów. Pozytywnym aspektem korzystania z odnawialnych źródeł jest również oszczędność. Aspekt ekonomiczny polega na tym, że ponosimy jedynie koszty instalacji paneli fotowoltaicznych lub farmy wiatrowej. Energia, którą za ich pośrednictwem wyprodukujemy jest dla nas darmowa a koszty utrzymania paneli czy wiatraków nie są wysokie.

Dzięki korzystaniu z tego rodzaju energii elektrycznej chronimy nasza planetę przed szkodliwymi konsekwencjami wytwarzanych zanieczyszczeń. Energia pochodząca z elektrowni wprowadza do obiegu powietrza różnego rodzaju szkodliwe substancje i zanieczyszczenia, które nie występuje w energii wytwarzanej przez alternatywne źródła.

Kto korzysta z odnawialnych źródeł energii?

Największy udział w korzystaniu z alternatywnych źródeł energii elektrycznej mają państwa Unii Europejskiej, które dbają o rozwój czystej i ekologicznej produkcji prądu. Na ten moment udział ten wynosi około 18%. Także Stany Zjednoczone Ameryki przykładają coraz większą uwagę do sposobu wykorzystywania i produkcji swoich zasobów energetycznych.

Czym różnią się konwencjonalne źródła energii od niekonwencjonalnych?

Nieodnawialne źródła energii to przede wszystkim różnego rodzaju paliwa kopalne takie jak węgiel czy gaz. Są one wytworzone w ziemi poprzez zachodzące procesy chemiczne, które trwały niejednokrotnie tysiące lat. Są to źródła, których zasoby są ograniczone i mogą się wyczerpać. Dodatkowym negatywem, którym się cechują jest ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Podczas przemiany w energię elektryczną przepuszczają do atmosfery szkodliwe substancje powstałe w trakcie przetwarzania na prąd.