wtorek, 24 maj 2022 16:07

Broń myśliwska a pozwolenie - czy jest jakieś wymagane?

Oceń ten artykuł
(1 głos)
sklep myśliwski sklep myśliwski

Chcesz rozpocząć swoją przygodę z łowiectwem i zastanawiasz się, czy do broni myśliwskiej jest potrzebne pozwolenie? Świetnie się składa! W tym artykule odpowiadamy na wszystkie pytania, które dotychczas przyszły Ci do głowy. Zapraszamy do lektury, z której dowiesz się, co dokładnie trzeba zrobić, by móc zakupić swoją pierwszą broń myśliwską.

Kto może się ubiegać się o pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej?

Na początku rozwiewamy wszelkie wątpliwości. Broń myśliwska może trafić jedynie w ręce osoby, która posiada pozwolenie. Co zrobić, by je otrzymać? Przede wszystkim, przyszły myśliwy musi mieć ukończone 21 lat. Wyjątkiem jest sytuacja, w której o przyznanie pozwolenia wnioskuje sam Polski Związek Łowiecki. Wtedy minimalna granica wieku wynosi 18 lat. Ponadto koniecznie jest wykonanie badań psychologicznych, które potwierdzą pełną poczytalność kandydata. Przyszły myśliwy nie może być również karany. Na przyznanie pozwolenia wpływ ma też miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Musi mieszkać ona na terenie naszego kraju. Jeśli spełniasz wszystkie wymienione wyżej warunki, możesz przystąpić do procedury ubiegania się o przyznanie pozwolenia na broń myśliwską.

Otrzymanie pozwolenia krok po kroku

By móc ubiegać się o przyznanie pozwolenia, należy stać się członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Wcześniej warto zapisać się do lokalnego koła łowieckiego. Taki ruch ułatwi znacznie pokonywanie kolejnych szczebelków na drodze do uzyskania pozwolenia. Oczywiście, wiąże się to z kosztami, takimi jak:

  • wpisowe
  • składka roczna
  • zakup sprzętu


Przyszły myśliwy musi na początku odbyć staż, podczas którego będzie pogłębiał swoją wiedzę nt. łowiectwa. Staż trwa rok, a po nim konieczne jest przejście przez 2-miesięczne szkolenie z zakresu przepisów prawa łowieckiego i ogólnych zasad postępowania w lesie. Koszty kursów w połączeniu z treningiem do egzaminu mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Egzamin łowiecki

Najistotniejszym etapem na drodze do otrzymania pozwolenia na broń myśliwską jest zdanie specjalnego egzaminu łowieckiego. Sam egzamin składa się z 3 części:

  • egzamin pisemny
  • egzamin ustny
  • część praktyczna

Pierwsza część egzaminu składa się ze 100 pytań. By ją przejść, należy uzyskać wynik na poziomie minimum 80% poprawnych odpowiedzi. W trakcie egzaminy ustnego, kandydat odpowiada na 3 pytania, a jego odpowiedzi podlegają punktacji. Minimum potrzebne do zaliczenia tej części wynosi 9/15 pkt. Część praktyczna to nic innego, jak sprawdzian strzelecki podlegający ocenie egzaminatora. Warto w tym miejscu przypomnieć o tym, że podejście do egzaminu wiąże się z koszami rzędu 300 zł, natomiast należy uiścić także wpisowe i składkę członkowską w PZŁ.

Aby otrzymać pozwolenie na broń myśliwską należy wykonać jeszcze badania lekarskie i psychologiczne oraz złożyć wniosek o samo wydanie pozwolenia i promesy. Dopiero po otrzymaniu tych dokumentów możesz odwiedzić wybrany sklep myśliwski i wybrać swoją pierwszą broń łowiecką.