piątek, 23 październik 2020 16:21

Co warto wiedzieć o postępowaniu sądowym dotyczącym zwrotu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu?

Postępowanie sądowe w sprawie zwrotu ubezpieczenia Postępowanie sądowe w sprawie zwrotu ubezpieczenia

W przypadku kredytów hipotecznych, gdy kredytobiorca nie ma wystarczająco wielu środków, często banki wymagają dodatkowego ubezpieczenia od niskiego wkładu. Z założenia ma to pomóc otrzymać kredyt osobom o słabszej zdolności finansowej, ale w praktyce bywa też dużym problemem, zwłaszcza gdy instytucja finansowa postępuje nieuczciwie.

O swoje prawa i zwrot pieniędzy można walczyć w sądzie, ale jak wygląda w praktyce takie postępowanie?

Czym jest ubezpieczenie niskiego wkładu?

Ubezpieczenie od niskiego wkładu własnego to popularna praktyka stosowana przez banki, w celu zabezpieczenia podpisanej umowy dla kredytu hipotecznego. Jeżeli klient nie ma wystarczających środków, na przykład minimum 20%, wówczas bank pokrywa resztę, a klient po podpisaniu umowy jest zobowiązany do spłaty brakującej kwoty w postaci składek ubezpieczeniowych. Najczęściej jest tak, że płaci się je do momentu osiągnięcia umówionego poziomu, bywa jednak, że w którymś momencie nadal są pobierane składki, choć nie powinny. Dodatkowo kredytobiorca nie ma też wglądu do umowy, nie zna więc do końca warunków, na jakie przystaje, co może narazić go na dodatkowe straty.

Kiedy można zwrócić się do sądu o odzyskanie ubezpieczenie niskiego wkładu?

Gdy po pewnym czasie kredytobiorca uzna, że podpisana umowa jest nieuczciwa, a bank jego zdaniem postępuje niewłaściwie, może on złożyć wniosek do sądu, w celu odzyskania pobranych należności. Oczywiście nie zawsze będzie to możliwe i zależne jest od danej sytuacji. Istotne będzie przede wszystkim udowodnienie, że bank dopuścił się oszustwa i zastosował w umowie ubezpieczeniowej klauzulę abuzywną, przez co zostały naruszone dobra kredytobiorcy. W takim przypadku klient może zgłosić roszczenie do sądu, a ten może rozpocząć postępowanie.

Jak wygląda postępowanie sądowe dotyczące zwrotu ubezpieczenia?

Postępowanie sądowe w sprawie zwrotu ubezpieczenia to tematyka bloga zwrotubezpieczenia.pl, gdzie poruszone zostały wszystkie najważniejsze kwestie z tym związane. Tak naprawdę załatwienie całej sprawy jest dosyć proste, choć wymagać będzie także pewnej wiedzy z zakresu prawa. Z tego też względu często bywa tak, że osoby poszkodowane przez nieuczciwe działanie banków, zwracają się po pomoc do prawników. W pierwszej kolejni należy przede wszystkim zebrać komplet dokumentów związanych z umową, którą się podpisało. Konieczne będzie też przedstawienie dowodu wpłat za raty ubezpieczenia razem z datami ich wykonania.

Jeżeli zostanie udowodnione, że bank zastosował nieuczciwe praktyki, wówczas sąd może postarać się o polubowne załatwienie sprawy. W gestii kredytobiorcy będzie złożenie wniosku z banku z prośbą o załatwienie sprawy, ale jeżeli ten się nie zgodzi, wówczas przyjdzie czas na batalię sądową i złożenie pozwu.

Pozew indywidualny czy zbiorowy?

Postępowanie sądowe można przeprowadzić w sposób indywidualny, ale wówczas należy liczyć się z dużymi kosztami i trudną walką, choć wygrana nie jest niemożliwa. Opcją jest też złożenie pozwu zbiorowego – wówczas walkę z bankiem będzie toczyło równocześnie więcej osób, koszty zostaną rozłożone, a szanse na wygraną się zwiększą, choć czas trwania postępowania znacznie się wydłuży. Należy w pierwszej kolejności przeanalizować, która opcja będzie lepsza.

Jakie są koszty postępowania sądowego o zwrot ubezpieczenia od niskiego wkładu?

Warto pamiętać także o tym, że pozew sądowy o zwrot ubezpieczenia od niskiego wkładu wiąże się z pewnymi kosztami. Ich wysokość będzie uzależniona od kilku czynników, w tym także od pomocy prawnej, po którą się sięgnie. Opłata sądowa za pozew wynosi 5% wartości roszczenia. Zapłacić będzie trzeba też za pełnomocnictwo, jeżeli się na nie zdecyduje.