czwartek, 30 czerwiec 2022 12:16

Czym jest psychologia pozytywna

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Psychologia pozytywna Psychologia pozytywna pixabay

Psychologia pozytywna to nauka i badanie pozytywnych cech życia – dobrego samopoczucia, szczęścia, satysfakcji i zdolności do prosperowania w naszym codziennym życiu.

Głównym obszarem działań psychologów jest badanie tego, co składa się na budowanie sensownego życia, bogatego w znaczenie, które pozwala jednostce się rozwijać. Czołowe autorytety w tej dziedzinie, podkreślają trzy najważniejsze cele tego nurtu psychologii, określając ich znaczenie dla całościowego badania szczęścia.

 

Według nich psychologia powinna tak samo dbać o ludzką siłę, jak dba o ludzkie słabości. Powinna być również zainteresowana tak samo budowaniem najlepszych rzeczy w życiu, jak interesuje się naprawą najgorszych i powinna być tak samo zainteresowana spełnianiem życia normalnych ludzi i pielęgnowaniem wysokich talentów, jak leczeniem patologii. Te właśnie cele stanowią najczęściej wymieniane podstawy psychologii pozytywnej.

Znany i szanowany psycholog Christopher Peterson stwierdził, że psychologia pozytywna jest naukowym podejściem do badania tego, co sprawia, że ​​życie jest przez człowieka odczuwane jako coś, co jest warte przeżycia. Jest to naukowe podejście do badania ludzkich myśli, uczuć i zachowań przy jednoczesnym podkreślaniu mocnych stron zamiast słabości, budowanie dobra w życiu przy jednoczesnym naprawianiu złych i sprawienie, by ludzkie życie było wspaniałe, a nie odpowiednie.

Na czym skupia się psychologia pozytywna

Optymizm, nadzieja, szczęście i radość są podstawowymi pojęciami, na których skupia się psychologia pozytywna. Traktuje je jednak jako coś więcej niż tylko radzenie sobie z pozytywnymi emocjami. Ta dziedzina psychologii obejmuje również cechy, takie jak mocne strony charakteru, poczucie własnej wartości i dobre samopoczucie. Pozwala zrozumieć, w jaki sposób te cechy można zastosować w naszym życiu, pracy i relacjach międzyludzkich oraz w jaki sposób wszystkie te aspekty łączą się, aby przyczynić się do osiągnięcia sensowne życie.

Psychologia pozytywna nie ogranicza się do odczuwania samopoczucia indywidualnego dobrostanu, raczej zwolennicy tej nauki często odwołują się do trzech poziomów psychologii pozytywnej.

Psychologia pozytywna i jej poziomy

  • Poziom subiektywny psychologii pozytywnej koncentruje się wokół uczuć szczęścia, dobrego samopoczucia, optymizmu i podobnych emocji lub uczuć związanych z codziennym doświadczeniem.
  • Poziom indywidualny łączy subiektywne poczucie dobrego samopoczucia z cechami lub cnotami, które czynią z ciebie wszechstronną osobę, takimi jak przebaczenie, miłość i odwaga.
  • Poziom grupy koncentruje się na pozytywnej interakcji z twoją społecznością i obejmuje cechy takie jak altruizm, odpowiedzialność społeczna i inne cnoty wzmacniające więzi społeczne.

Dlaczego psychologia pozytywna jest tak ważna?

Głównym celem psychologii pozytywnej jest zachęcanie ludzi do odkrywania i pielęgnowania swoich mocnych stron charakteru, a nie skupiania wysiłków na korygowaniu niedociągnięć. Psychologia pozytywna podkreśla potrzebę zmiany negatywnego spojrzenia na bardziej optymistyczny pogląd w celu poprawy jakości życia. Według teorii psychologii pozytywnej odczuwanie wszystkiego, co dobre, stanowi jedną z głównych sił napędowych życia. Każdy z nas rutynowo doświadcza zarówno dobrych, jak i złych momentów w życiu, ale często łatwiej jest skupić się na negatywnych skutkach, ignorując sposoby, w jakie możemy wykorzystać dobre rzeczy, aby naprawić złe. Przez większość historii badań psychologicznych koncentrowały się one na różnych wadach i nieprawidłowościach, które odróżniają niektórych z nas od innych.

W odróżnieniu od tego podejścia badania nad psychologią pozytywną koncentrują się bardziej na naukowych wyjaśnieniach pozytywnych myśli i działań. Psychologia pozytywna nie zaprzecza istnieniu wad i słabości w naszych myślach i zachowaniu, ale twierdzi, że należy w równym stopniu uwzględniać mocne strony i zalety ludzi. Psychologia pozytywna jest ważna, ponieważ odkrycie, co prowadzi ludzi do bardziej sensownego życia, może przełożyć się na lepsze strategie radzenia sobie z chorobami psychicznymi, korygowanie negatywnych zachowań oraz zwiększanie odczuwalnego poziomu szczęścia i produktywności.