piątek, 20 styczeń 2023 15:10

Połączenie szeregowe i równoległe - różnice i zastosowania

połączenia szeregowe połączenia szeregowe Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license-polaczenia szeregowe

Baterie czy akumulatory mogą być połączone szeregowo bądź równolegle. Na czym polega połączenie równoległe rezystorów i jakie parametry uzyskamy w połączeniu równoległym, a jakie w połączeniu szeregowym? Jak zmienia się natężenie, napięcie i przepływ prądu w przypadku tych sposobów łączenia?

 

Czym jest połączenie szeregowe?

Połączenie szeregowe to sposób połączenia elementów elektrycznych tak, aby prąd płynął przez każdy z nich w kolejności. W połączeniu szeregowym, elementy połączone są tak, że końcówka pierwszego elementu jest połączona z początkiem drugiego elementu, końcówka drugiego elementu jest połączona z początkiem trzeciego elementu itd.

Połączenie szeregowe ma kilka ważnych cech:

  • Natężenie prądu jest takie samo we wszystkich elementach połączonych w szeregu
  • Napięcie zasilające jest sumowane przez wszystkie elementy połączone w szeregu
  • Opór całkowity połączenia szeregowego jest sumą oporów poszczególnych elementów
  • Jeśli jeden z elementów połączonych w szeregu przestaje działać, całe połączenie przestaje działać

Połączenie szeregowe jest często stosowane w układach elektronicznych, takich jak baterie, żarówki, przetwornice, układy zabezpieczające, itp. Łącząc ze sobą dwa akumulatory o tej samej pojemności i napięciu, napięcie końcowe zostanie podwojone, a pojemność i prąd rozruchowy pozostanie bez zmian.

Zastosowanie połączenia szeregowego

Połączenie szeregowe jest używane, aby połączyć kilka elementów elektronicznych w jedną całość. Przykłady zastosowania połączenia szeregowego to:

  • łączenie baterii w celu zwiększenia napięcia,
  • łączenie diod w celu zwiększenia prądu,
  • łączenie rezystorów w celu zwiększenia oporu.

Czym jest połączenie równoległe?

Połączenie równoległe jest sposobem połączenia dwóch lub większej liczby elementów elektronicznych tak, by wszystkie końce i początki zostały ze sobą połączone. W ten sposób powstaje właściwa liczba gałęzi, przez które płynie prąd. Natężenie prądu płynącego może być różne, ale napięcie pozostaje takie samo. Połączenie równoległe stosowane jest w różnego rodzaju urządzeniach elektrycznych codziennego użytku. Pozwala to na ich niezależne działanie. W przypadku połączenia szeregowego działanie poszczególnych elementów jest ściśle zależne od siebie. W przypadku połączeń równoległych, możliwe jest łączenie ze sobą baterii o różnych pojemnościach i prądach rozruchowych. Konieczne jest jednak zachowanie identycznego poziomu ich naładowania i napięcia znamionowego. Pojemność baterii i prąd zsumuje się, a napięcie pozostanie bez zmian.