czwartek, 18 maj 2023 12:02

Procedura selekcji pracowników – jak ją stworzyć?

Procedura selekcji pracowników Procedura selekcji pracowników Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Profesjonalny proces rekrutacji to jedna z podstaw działania każdego przedsiębiorstwa. W końcu to dzięki niemu jesteśmy w stanie zatrudniać najlepszych ekspertów i managerów, których praca przekłada się następnie na ogólną kondycję firmy. Jednak, aby rekrutacja była naprawdę efektywna, potrzebna jest także odpowiednia procedura selekcji pracowników. Jak ją stworzyć? Jakich metod i technik selekcji warto używać? Podpowiadamy!

 

Selekcja pracowników – co to jest?

Czym jest selekcja pracowników? To jedno z podstawowych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi i niesamowicie istotna część procesu rekrutacji. Mówiąc najprościej to wieloetapowy proces wyboru nowego pracownika poprzez eliminację pozostałych kandydatów, którzy również ubiegają się o stanowisko w danej firmie, jednak nie spełniają wymagań stawianych w procesie rekrutacji idealnemu pracownikowi.

Selekcja pracowników w zdecydowanej większości przypadków przeprowadzana jest przed specjalistów ds. rekrutacji – samodzielnie lub poprzez współpracę z Hire Managerem bądź Zarządem przedsiębiorstwa. W związku z tym, że selekcja pozwala wyłonić najlepszego z możliwych kandydatów, procedura selekcji pracowników powinna być wprowadzona w każdej organizacji. Z jakich narzędzi i metod selekcji warto korzystać? Wyjaśniamy!

Metody i narzędzia selekcji pracowników – z których warto korzystać?

Analiza CV

Ciężko wyobrazić sobie jakikolwiek proces rekrutacyjny, który nie będzie opierał się o analizę CV. Aplikacje spływające w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne trzeba przecież odpowiednio zweryfikować. Oczywiście ta metoda, jak każda, ma wady i zalety.

Do wad z pewnością możemy zaliczyć nieprzyjemny fakt, że informacje umieszczone przez kandydata w CV nie zawsze są w 100% zgodne z rzeczywistością, dlatego wnioski wysnute na podstawie życiorysu i tak należy kolejno zweryfikować w następnych etapach selekcji.

Nie należy jednak zakładać złych zamiarów i pamiętać, że analiza życiorysu jest bardzo potrzebna, ponieważ już na wstępie pozwala odrzucić aplikacje niespełniające założonych kryteriów – doświadczenia zawodowego, kierunkowego wykształcenia, umiejętności itp.

Analiza CV może być także rozbudowana o analizę kwestionariusza rekrutacyjnego, listu motywacyjnego czy portfolio.

Rozmowa kwalifikacyjna

W trakcie rozmowy rekrutacyjnej możemy użyć kilku metod i technik, które pomogą w znalezieniu idealnego kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna zazwyczaj rozpoczyna się od wywiadu tradycyjnego, podczas którego padają ogólne pytania typu:

  • · Dlaczego zaaplikował Pan do naszej firmy?
  • · Dlaczego chce Pan zmienić obecną pracę?
  • · Proszę opowiedzieć, jakie są Pana zalety i wady itp.

Wywiad tradycyjny najlepiej jest wzbogacić o elementy wywiadu behawioralnego i sytuacyjnego. Choć jest to czasochłonne, pozwala na lepsze poznanie kandydata, sprawdzenie, jak się komunikuje, jak reagował na problemy/wyzwania w poprzedniej pracy, na zbadanie motywacji,  oraz zweryfikowanie (przynajmniej częściowo) informacji zawartych w CV.

Aby rozmowa kwalifikacyjna była jeszcze bardziej skuteczna, warto uzupełnić ją o dodatkowe metody i narzędzia selekcji pracowników, a więc:

  • · Testy kompetencji – testy i zadania rekrutacyjne pozwalają sprawdzić konkretne, twarde umiejętności kandydatów, jak np. znajomość MS Excel, obsługi programów graficznych itp.
  • · Testy psychologiczne - są obiektywne, a ich skuteczność jest potwierdzona naukowo. Pozwalają zweryfikować, jakimi cechami wyróżnia się dany kandydat, a co za tym idzie, jak będzie reagował na poszczególne sytuacje oraz czy będzie pasował do reszty zespołu.
  • · Testy językowe – weryfikują poziom znajomości języka obcego, którym włada kandydat.

Assessment Center

To bardzo złożona metoda, której celem jest zwiększenie wiarygodności i obiektywności wniosków na temat kandydatów. Sesja AC charakteryzuje się wysoką skutecznością, tym samym eliminując możliwość popełnienia błędu rekrutacyjnego.

Podczas Assessment Center kandydaci pod okiem asesorów wykonują różne zadania i ćwiczenia, zarówno indywidualne, jak i grupowe, odwzorowujące charakter ich przyszłej pracy – polegają one m.in. na analizie przedstawionych danych, umiejętności wyznaczania priorytetów i podejmowania decyzji, komunikatywność, delegowanie zadań, współpraca w grupie itp.

To narzędzie selekcji pracowników zazwyczaj wykorzystuje się podczas rekrutacji na stanowiska managerskie wyższego i niższego szczebla.

Całość procesu selekcji pracowników warto uzupełnić również o zebranie referencji od poprzednich pracodawców, współpracowników i podwładnych. Pozwala to na uzyskanie nowych informacji na temat kandydata oraz na potwierdzenie tego, jak opisuje się sam kandydat czy też jak my go odebraliśmy. Powodzenia!