poniedziałek, 13 listopad 2023 14:18

Spadek za granicą: normy prawne, procedura i warunki rejestracji

Spadek za granicą Spadek za granicą mat.prasowe

Normy prawne dotyczące rejestracji spadku za granicą. Procedura rejestracji spadku. Terminy złożenia dokumentów do otwarcia sprawy spadkowej.

Spadek za granicą jest rejestrowany zgodnie z ustawodawstwem kraju, w którym znajduje się majątek.

Jakimi normami prawnymi należy się kierować przy rejestracji spadku?

Kiedy spadkodawca, spadkobiercy i majątek znajdują się na terytorium jednego państwa, jasne jest, na jakiej podstawie prawnej się oprzeć. Jeżeli sprawa przyjęcia spadku związana jest ze stosunkami międzynarodowymi, to sprawa jest skomplikowana przede wszystkim przez odległość terytorialną pomiędzy przedmiotami spadku.

Spadek za granicą rejestruje się według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub przynależności terytorialnej spadku ruchomego i nieruchomego. Wynika z tego, że sprawę prowadzi notariusz tego kraju i w procesie rejestracji trzeba także kierować się lokalnymi normami prawnymi.

Ważną rolę w regulacji spadku zagranicznego odgrywają umowy i konwencje międzynarodowe. Umowy te mogą znacznie uprościć proces. Spadek w Europie jest rejestrowany zgodnie z ogólnymi zasadami uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych określonymi w Konwencji haskiej.

Jak przebiega proces przyjęcia spadku?

Jeżeli znane jest miejsce zamieszkania spadkodawcy, jest to główne kryterium wyboru kraju i regionu, w którym otwierana jest sprawa spadkowa. Są przypadki, gdy nie wiadomo, gdzie zmarły ostatnio mieszkał. W takim przypadku sprawa jest otwierana w miejscu położenia nieruchomości. Określenie miejsca odkrycia spadku ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu kolejnego planu działań.

Kolejnym etapem jest zebranie niezbędnych dokumentów. Jedynie konsul może dokonywać czynności o charakterze notarialnym poza granicami państwa, które reprezentuje. Dlatego przed przystąpieniem do przygotowywania dokumentów należy poświadczyć autentyczność swojego podpisu w konsulacie zagranicznym państwie, w którym otwierany jest spadek. Prawnik spadkowy, który ma doświadczenie w żądanym kraju, najlepiej będzie mógł pomóc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji..

Składając pisemny wniosek o przyjęciu lub odmowę spadku, spadkobierca może przekazać osobiście lub przy pomocy przedstawiciela ustawowego, który będzie dalej działał w jego interesach na podstawie pełnomocnictwa. O sposobie przekazania dokumentów temu prawnikowi decyduje spadkobierca.

Po tym, jak prawnik za granicą przekazał wszystkie dokumenty notariuszowi, który zajmie się sprawą spadkową, ten ostatni otwiera ją, ustala krąg spadkobierców i dokonuje pozostałych czynności notarialnych. Zakończeniem sprawy jest wydanie zaświadczenia o prawie do spadku wszystkim spadkobiercom.

Jakie są terminy na złożenie wniosku o spadek?

Wszystkim pretendentom do spadku przysługuje 6 miesięcy na wyrażenie takiego pragnienia. W tym okresie dokumenty dotyczące majątku nie będą ponownie wydawane. Zgodnie z prawem spadek jest rozdzielony w zależności od istnienia testamentu i stopnia powiązań rodzinnych pretendentów. Aby terminowo wywiązać się ze wszystkich obowiązków dokumentacyjnych, warto wybrać doświadczonego pełnomocnika, który specjalizuje się w sprawach spadkowych w kraju, w którym ustalane jest miejsce otwarcia sprawy spadkowej.