wtorek, 29 listopad 2022 12:09

Dlaczego powinieneś się zainteresować optymalizacją produkcji?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
optymalizacja produkcji optymalizacja produkcji pixabay

Optymalizacja procesów produkcyjnych to zadanie, które powinno zainteresować każdego przedsiębiorcę, działającego w segmencie przemysłowym. Tematyką tą powinni zainteresować się również managerowie oraz dyrektorowie odpowiedzialni za efektywną pracę poszczególnych linii produkcyjnych. Wprowadzenie rozwiązań tego typu przynosi bowiem szereg korzyści zarówno na gruncie komunikacji wewnątrzfirmowej, jak i w sferze wydatków przedsiębiorstwa.

Proces transformacji produkcyjnej odbywa się na dwóch płaszczyznach – projektowej i akademii. W trybie projektowym wypracowuje się nowe, zoptymalizowane pod kątem jakości i efektywności rozwiązania oraz ich standaryzację. W trybie akademii natomiast kształci się kompetentnych pracowników, którzy po zakończeniu projektu będą posiadać niezbędną wiedzę oraz umiejętności potrzebne do nadzorowania nowo wdrożonego systemu produkcyjnego. Jakich obszarów dotyka optymalizacja procesu produkcyjnego?

 Siedem kroków do optymalizacji

Dedykowany System Produkcyjny powinien być skonstruowany na podstawie reform siedmiu obszarów przedsiębiorstwa. Najważniejsza jest poprawa organizacji pracy, poprzez wdrożenie systemu 5S, pracę z layoutem czy stworzenie map kompetencji oraz standaryzacja procesów zachodzących w firmie. Dzięki temu możemy rozliczać i raportować normatywy oraz tworzyć raporty na temat błędów i braków. Poza tym ważne jest również tzw. zarządzanie wizualne, czyli nowoczesne kanały komunikacji pomiędzy pracownikami oraz systemów szybkiego reagowania na błędy (Autojakość). W celu utrzymania pozytywnych zmian konieczne jest wdrożenie systemu ciągłego doskonalenia. Warto także zwrócić uwagę na optymalizację procesów i wskaźników produkcyjnych oraz analizę Technicznego Kosztu Wytworzenia.

 Dlaczego warto wdrożyć metody optymalizacji procesów produkcyjnych?

Optymalizacja produkcji niesie za sobą sporo zalet. Przede wszystkim możemy przystosować system produkcyjny do zmieniających się warunków otoczenia i dalszych transformacji, takich jak wdrożenie nowych produktów czy zmiany popytu. Wdrożenie metod optymalizacyjnych pozwala nam uniknąć zjawiska przerostu zatrudnienia. Może się bowiem okazać, że bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników możemy znacząco podnieść efektywność produkcji i sprzedaży produktów. Nowe standardy pracy przynoszą również szereg korzyści dla pracowników. Dzięki przemyślanym procesom nie mają oni poczucia, że wykonują bezsensowne czynności. Łatwiej jest im także zapanować nad swoim stanowiskiem pracy. Standaryzacja procesów ponadto pozwala łatwiej wdrażać nowe rozwiązania w przyszłości, dzięki czemu nasza firma może rozwijać się w sposób uporządkowany.

Wprowadzenie dedykowanego systemu produkcyjnego to niełatwe zadanie. Z tego powodu warto nawiązać współpracę z doświadczonym przedsiębiorstwem, które w sposób profesjonalny wdraża tego typu rozwiązania w struktury spółek. Ważne, aby była to firma o ugruntowanej pozycji na rynku, posiadająca dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz renomowanych specjalistów, taką firmą jest Luqam. Dzięki nawiązaniu współpracy z przedsiębiorstwem tego typu unikniemy wielu błędów, niedostrzegalnych na początkowym etapie wdrażania zmian. Zaoszczędzimy w ten sposób sporo czasu, nerwów i pieniędzy.